„Sál je slavnostně vyzdoben chvojím a mysliveckými trofejemi členů sdružení. V tombole je až 700 cen, z toho šedesát procent je zvěřina," přiblížil akci Miroslav Votruba, předseda MS Svatý Jan. „Ples začíná slavnostním nástupem členů v mysliveckých uniformách, hospodář podá hlášení, kolik je mysliveckých cen v tombole," sdělil stručně k pozvánce. A nechybí ani myslivecké fanfáry. Dodržování tradic provází myslivce ve všech ročních obdobích. A žádná významnější akce se bez hudebního doprovodu neobejde.

Svatojanští myslivci mají ve svém středu hráče na borlici Františka Kölbela a bez troubení na tento nástroj by to nebylo ono. Trubač samozřejmě zná dobře všechny myslivecké signály – od zahájení honu, uvítání, zahájení leče a její konec, po konec lovu a vzdání pocty zvěři – halali. Všem jasná je prý mezi lečemi také fanfára oznamující svačinu. Předseda mysliveckého sdružení upozornil, že základ myslivosti je celoroční péče o zvěř, její lovy nebo společné hony jsou jen pověstnou symbolickou třešničkou na dortu.

Miroslav Votruba prý stejně jako jeho předchůdci dbá pečlivě na dodržování pravidel lovu. Všichni, kteří jdou do leče, ať již to jsou honci i střelci, musí být viditelně označeni. „Mají žluté vesty, na klobouku oranžové znaky. Oranžové označení mají na sobě také lovečtí psi," uvedl František Kölbel s tím, že předseda Votruba na začátku každého honu připomene zásady bezpečného zacházení se zbraní. „Další zásada, která je zákonem vyžadovaná, je zákaz požití alkoholických nápojů po celou dobu, kdy se zachází se zbraní," připomněl.

Místo, kde má být výřad zvěře, je předem připraveno. „Jsou na něm položeny větve, kolem se seřadíme tak, jak to vyžadují předpisy a tradice České myslivecké jednoty – v čele stojí předseda a hospodář, proti nim ve dvou nebo trojřadu střelci, napravo od nich honci a já stojím jako trubač naproti honcům," přiblížil František Kölbel. Vysvětlil, že je rozdíl mezi výřadem a výloží, při níž se ulovená zvěř rovná po každé leči. „Hospodář zvěř spočítá, výsledek si zapíše a zavelí: Trubači, trubte! Potom všem oznámí, co se v které leči ulovilo. Pečlivě má tak vše zaevidováno a na konci honu to oznámí ostatním." Upozornil, že zvěřina se rozděluje veřejně přede všemi účastníky, aby nedocházelo ke zbytečným dohadům.

„Na konci výřadu hospodář pozve na závěrečnou poslední leč do hostince, která je součástí mysliveckých tradic. Na ní se vyhlašuje král honu – nejúspěšnější střelec, například šťastný lovec černé zvěře. Je také příležitostí k tomu, aby si lidé v uvolněné atmosféře řekli, co kdo udělal dobře, co naopak špatně. Protože si hospodář po dobu honu všímal drobných prohřešků, je chybující při poslední leči pozván k mysliveckému soudu. Soud Rudolf Hejna zvládá s bravurou, kterou já obdivuju. Provinění je v žertu, ale jasně vytčeno a provinilec musí chybu odčinit," poznamenal František Kölbel k průběhu poslední leče.

„Součástí slavnostní výroční členské schůze, která bývá v březnu, je i pasování na lovce zvěře – pokud někdo střelí prvního srnce, prvního daňka nebo první kus zvěře černé. Pokud přijímáme do sdružení nové členy, je to právě na této schůzi," poznamenal předseda Miroslav Votruba.
Nováčky střídavým pitím mléka, piva, alkoholu – jak to můžeme vidět například ve filmu Náš dědek Josef – rozhodně netrápí. „Ne, to neexistuje! Hospodář tesákem symbolicky udeří přijímaného člena při pasování na rameno a přednese zásady mysliveckého chování. A pochopitelně se při tomto ceremoniálu opět troubí na borlici," vysvětlil Votruba.

Připomněl také další významnou akci, kterou uctívají na sklonku roku svého patrona sv. Huberta. „Svatohubertská mše – od nástupu, přes průběh bohoslužby až po závěr se vše odvíjí od mysliveckého konání," poznamenal Votruba s tím, že letošní Svatohubertská mše byla již dvanáctá v řadě.

I smrt je součástí života. „Myslivecký pohřeb je poslední příležitostí uctít zemřelého kamaráda. Všichni členové jsou ve slavnostním oděvu, na levé klopě mají špičkou dolů a rubovou stranou nahoru připevněnou větvičku smrku. V kostele stojí u zemřelého čestnou stráž. Myslivci vynesou kamaráda i na místo posledního odpočinku, přes spuštěním do země řečník – prakticky vždy předseda sdružení – připomene jeho zásluhy o myslivost. I na poslední cestě ho doprovází myslivecké troubení a závěrečná salva," uvedl předseda Votruba.

Aby vyprávění dal zas jiný směr, potvrdil, že myslivci bývají svému členovi nablízku i při svatbě nebo narození potomka. „Při prvním vstupu do manželství dostane od mysliveckého sdružení zvěřinu, při druhém sňatku už to ale nárokovat nemůže," usmál se Votruba.

Oběma myslivcům jsme připomněli film Slavnosti sněženek otázkou, jaké úpravě zvěřiny z divočáka dají přednost, zda se šípkovou omáčkou nebo se zelím. „Já bych si dal se šípkovou omáčkou, protože vepřová, knedlík a zelí je klasika pro pečeni z vepře domácího. K pečeni z divočáka patří podle mého názoru šípková omáčka a dobré červené víno." Miroslav Votruba souhlasil. „To je i moje volba. Zvěřina si zaslouží slavnostnější nakládání, protože jí nejíme tak často."

Myslivecké sdružení Svatý Jan má 35 členů, kteří hospodaří a provozují právo myslivosti téměř na dvoutisících hektarech. Kromě stálých členů je dalších šest až sedm hostů. Ti se starostí o zvěř, mysliveckou mluvou a oblékáním rovnají členům a dělají sdružení čest. Oba příznivci Hubertova cechu upozorňují, že zájem o myslivost v řadě rodin přechází z generace na generaci. „Zájem o myslivost, myslivecké tradice a všechno dobré, co myslivci dělají, včetně brigád, je dobrou perspektivou pro českou myslivost i do budoucna." Marie Břeňová