Deska, kterou město zrekonstruovalo, označuje dům, ve kterém se básník, pedagog, překladatel či divadelní kritik Hanuš Jelínek 3. září 1878 narodil.

„V roce 1905 se Hanuš Jelínek oženil s Boženou Jiráskovou, akademickou malířkou, dcerou Aloise Jiráska. Překládal více než padesát francouzských autorů od Apollinaira, Cocteaua, Duhamela, Verlaina, přes Barbusse, Dumase, Musseta až po Stendhala či Moliera,“ uvedla Libuše Mlčochová z příbramské Knihovny Jana Drdy, která každý rok vyhlašuje literární soutěž pro mladé autory Příbram Hanuše Jelínka.

Mezi nejslavnější díla tohoto Příbramáka patří sbírka Zpěvy sladké Francie, o jejichž obrodu se postarala příbramská skupina Chairé.