Závodní družstva bojovala ze všech sil, sešlo se deset týmů mužů a sedm žen. V kategorii mužů putovní pohár vyhrálo družstvo z Mezného, v kategorii žen zase z Libíně.

První český hasičský sbor dobrovolných hasičů vznikl v roce 1864 z myšlenky obchodníka Karla Krohna z Velvar. Přivedl ho k tomu sledování požáru obchodního domu V Hříměždicích dal podnět k založení sboru v roce 1886 tehdejší starosta František Kuthan. Ustavující schůze 3. července 1887 se zúčastnilo 28 občanů, 16 z nich se dokonce stalo členy spolku a zbylí se zapojili jako přispívající. Historický prapor spolku by pořízen a vysvěcen v roce 1898. Veškerý život spolku ochromila 1. a 2. světová válka, nebyla jiná činnost než výjezdy k požárům.

V roce 1953 byla vyhlášena Celostátní soutěž o nejlepší požární družstvo, od roku 1955 se jí účastnila i hříměždická družstva. Muži byli dokonce 15 let přeborníky okresu. V roce 1959 dokonce získali 3. místo a bronzovou plaketu v celostátním kole soutěže tehdy pořádaném v v Bratislavě.