Severovýchodní cíp dopadovky lemovaly hasičské hadice s proudnicemi a zařízeními, které rozprašuje vodu v úhlu, který se dá nastavit. Z údolí, kde je vodní nádrž Parmovka, se pak vinuly vzhůru k ploše další hadice. Z nádrže totiž hasiči zásobovali vodou přistavené cisterny. Smyslem tohoto taktického cvičení jednotek požární ochrany byla simulace reálných podmínek pro řízené vypalování cílové plochy. Než hasiči vstoupili do plochy, aby podpálili porost vřesu, předcházela tomu pečlivá příprava a seznámení s terénem. S sebou měli i malou meteorologickou stanici, která jim především sloužila k tomu, aby znali směr a sílu větru. Vřesoviště a zrovna tak okolí vypalované plochy dopředu prolili vodou.

Taktické cvičení na Jordánu kvůli řízenému vypalování dopadovek.

PLAMENY SPÁLILY JEN VŘES

Místo, které mělo v rámci cvičení vyhořet, měli hasiči pod kontrolou. Oheň tak neměl šanci vůbec nikam uniknout. Vše bylo důkladně nasáklé vodou a plameny spálily jen to, co měly – keříky vřesů a případné náletové dřeviny. A to je smysl tohoto řízeného vypalování – udržet bezlesí.

NEJCENNĚJŠÍ LOKALITY

Mezi přírodovědecky nejcennější lokality Chráněné krajinné oblasti Brd patří právě rozsáhlé odlesněné plochy dopadových ploch Jordán a Tok. Nejen tyto lokality byly po desetiletí pod neustávající palbou houfnic a raketometů a pokračující narušování povrchu půdy a porostů při dopadech střel a lokálních požárech dalo vzniknout tomuto unikátnímu prostředí takzvaného bezlesí.

Taktické cvičení na Jordánu kvůli řízenému vypalování dopadovek.

„Po dopadech granátů vznikalo množství dočasných tůní, které jinak v přírodě poměrně rychle zanikají. Požáry na vřesovištích pak brání trvalému zarůstání dřevinami. Po požáru se rychleji obnoví společenstva vřesu a bylin, než dřeviny, jako například bříza. Řízená vypalování se mohou využít právě při ochraně vřesovišť," řekl vedoucí Správy CHKO Brdy Bohumil Fišer o možnosti, jak chce správa zabránit zarůstání a postupnému návratu lesa na tyto oblasti.

Podle plánu péče o CHKO Brdy je nutné vřesoviště pravidelně zbavovat náletu stromů a podle možnosti řízeně po částech vypalovat, případně mechanicky narušovat strhnutím drnu či pastvou.

S ohledem na zátěž municí se jeví jako jediný možný způsob zachování bezlesí, řízené vypalování. Z toho důvodu Agentura ochrany přírody a krajiny ČR na to zadala zpracování studie, která mimo jiného mapuje požáry jako doprovodný jev vojenského využití za posledních 10 let.

„Víkendové cvičení bylo naplánované v souladu s opatřeními doporučovanými Plánem péče o CHKO Brdy. Agentura ochrany přírody a krajiny s provedením přípravných prací souhlasila a považuje je za žádoucí pro péči o předměty ochrany CHKO Brdy," uvedl Fišer.

Vlastní rozsáhlé taktické cvičení hasičů s reálnou simulací požáru severovýchodní části vřesoviště na Jordánu je naplánováno na 18. května.