Od „nevinné“ hry dětí vznikl 27. dubna 1978 požár v místech, kde Svatohorské schody odbočují z přímého směru dovnitř areálu. Ten se následně díky dobře hořlavé střešní krytině šířil a postupoval dále do objektu i směrem dolů po schodech. Vysoko šlehajícími plameny byly zasaženy dřevěné podlážky lešení v průčelí opravované části budovy, po nichž se požár přenesl na střechu severních ambitů a dále pak na sousední internát. Velmi rychlé šíření bylo zapříčiněno dobrou hořlavostí šindele na střeše a třistaletým usazeným prachem pod střechou. Požár pravděpodobně vznikl okolo 15 hodiny a byl telefonicky nahlášen na ohlašovnu požárů. Postupně se dostavilo na Svatou Horu přes 300 hasičů z více jak 40 jednotek profesionálních a dobrovolných hasičů. Na místě zasahovali hasiči z povolání z bývalého okresu Příbram, Beroun, Prahy – západ, Kolín, Kladno, Písek a Strakonic a mnoho dobrovolných jednotek z širokého okolí. Je na místě jmenovat i další subjekty, které se podílely na zdárné likvidaci a záchraně cenného inventáře, zejména – Báňská záchranná stanice Příbram, Technické služby měst Příbram a Dobříš, Vězeňské nápravné zařízení Bytíz, Vojenské útvary Příbram a Jince.

Díky výše uvedeným se podařilo požár Svaté Hory během čtyř dnů úspěšně uhasit a zachránit tak většinu národní kulturní památky. Na jejich počest a jako dík jejich snaze a obětavosti se v sobotu 28. dubna na Svaté Hoře uskuteční vzpomínková akce k „40. výročí požáru Svaté Hory“ organizovaná Hasičským záchranným sborem Středočeského kraje – územním odborem Příbram ve spolupráci s Okresním sdružením hasičů Příbram, Městem Příbram a Římskokatolickou farností u kostela Nanebevzetí Panny Marie Svatá Hora. Cílem celé akce je důstojné uctění základních hodnot hasičů a hasičského hnutí.

Již ve čtvrtek 26. dubna dojde k slavnostnímu zahájení unikátní výstavy v prostorách Svaté Hory sestavené Římskokatolickou farností u kostela Nanebevzetí Panny Marie Svatá Hora spolu se Státním okresním archivem. Tato výstava instalovaná v expozici muzea Svaté Hory bude i nadále veřejnosti přístupná a k vidění bude nejen fotodokumentace s bohatými komentáři, ale i autentická videonahrávka Svaté Hory po požáru.

Program sobotního dne však není připraven jen pro hasiče a jejich příznivce. Tato vzpomínková akce započne mší svatou. Následně vyjde z parkoviště pod Svatou horou průvod sborů, které zde před 40 lety zasahovaly, a jejich cílem bude náměstí před Pražskou branou. Na tomto místě za účasti nejvyšších funkcionářů Hasičského záchranného sboru ČR, Sdružení Čech, Moravy a Slezska a představitelů města a regionu budou předány všem zasahujícím sborům pamětní ocenění.

Odpoledne bude patřit široké veřejnosti. Naplánovány jsou ukázky historické i současné techniky profesionálních i dobrovolných sborů. Diváci budou mít možnost například srovnat zásah tehdejší a nyní užívané techniky, sledovat chemický průzkum nebo ukázky slaňování. Poprvé bude v Příbrami představený kouřový stan, ve kterém je simulována situace jako při požáru a veřejnost za doprovodu odborného komentáře si může vyzkoušet podmínky, při nichž hasiči zasahují. Jako perlička bude v rámci prezentované hasičské techniky k vidění vyprošťovací tank, ten je součástí vybavení Záchranného útvaru HZS ČR.

I pro děti bude připraveno mnoho zábavy. Jedním z hlavních lákadel pro nejmenší bude skákací automobil. Ty větší pak mohou soutěžit na několika stanovištích, kde budou prokazovat své znalosti, jak chránit sebe a okolí před nebezpečím a také praktické dovednosti. Na ty nejšikovnější v cíli bude čekat odměna.

Program:

9:00 mše svatá na Sv. Hoře - k uctění památky a vzpomínky na požár před 40 lety
10:30 průvod hasičských praporů – z ulice Hrabákovy na náměstí před Svatou Horou, za doprovodu pochodové hudby
11:00 slavnostní vzpomínková akce - spojená s projevy a zdravicemi před nastoupenými prapory a dekorováním, resp. oceněním zasahujících sborů a dalších zúčastněných subjektů podílejících se na záchraně Svaté Hory
12:30-16:00 ukázky sil a prostředků HZS ČR a JSDH obcí

Statické ukázky:

ukázka požární techniky – současné i historické (HZS +JSDHO)
preventivně výchovná činnost v oblasti ochrany člověka před mimořádnými událostmi – soutěže a workshopy zaměřené na děti a mládež
ohňový stan – ukázka a simulace podmínek požáru pro veřejnost

12:30 – 14:00
Dynamické ukázky – horní náměstí před Sv. Horou (pražský portál)
historické hašení pomocí ruční koňské stříkačky
cvičení sestavy s hákovými žebříky
historické hašení pomocí parní stříkačky
ukázka nácviku dětských přípravek SDH, atd.

14:00 – 16:00
Dynamické ukázky – parkoviště pod Sv. Horou
hasební zásah (historie x současnost)
vyprošťování osob z havarovaných vozidel
chemický průzkum + dekontaminace příslušníků HZS ÚO Příbram
práce ve výšce a nad volnou hloubkou (slaňování) z výškové techniky
práce speciální techniky HZS ČR – vyprošťovací tank HZS ČR, atd.