Symbolicky si klíče od nové cisterny hasiči převzali z rukou starosty obce Jana Michálka, který prozradil, že vozidlo je ve vlastnictví obce už asi dva měsíce a už má za sebou tři úspěšné zásahy. Tím posledním byl výjezd k úniku čpavku ze zimního stadionu v Příbrami. K nové cisterně dolnohbitským hasičům přijeli pogratulovat i kolegové a přátelé z okolních sborů.

Po předání klíčků vozidlům, členům sboru i přítomné veřejnosti požehnal páter Zbigniew Grzyb. Přestože slavnostní předání na chvíli přerušila dešťová přeháňka, vládla na místě dobrá nálada, což potvrdil i páter Grzyb, kdy dal hasičům na výběr, zda chtějí vůz světit svěcenou vodou nebo svěceným pivem.

Poté následovala prohlídka vozu, ukázka práce a oslava patrona hasičů sv. Floriána společně s taneční zábavou.