Složení družstva: Martin Poulíček, David Krůta, Aleš Těhle, Jindřich Cvačka, Lukáš Danda, Martin Velas a Jiří Velas.

Po příjezdu jsme se nahlásili v krizovém štábu, kde jsme obdrželi kontakty na pověřené osoby, které rozdělovali jednotlivé týmy na určené práce.

Den první, středa 25. srpna

Naším prvním úkolem byla pomoc při odklízení naplavenin a řezání vyvrácených stromů na pozemku mateřské školy v Chrastavě. Tři hasiči pomocí motorových pil řezali vyvrácené stromy a stromy, které překážely těžké technice v úklidu. Ostatní hasiči odklízeli větve, které se následně pálily.

Po obědě jsme se přesunuli k čističce odpadních vod v Chrastavě, kde jsme se zapojili společně s AČR do odklízení koryta potoku. Hasiči se rozdělili do tří skupin, každá byla vybavena motorovou pilou a byl jí přidělen určitý úsek potoka. Práci všem stěžovala neznámá chemická látka, která se nacházela v korytě potoka a byla zajištěná sorbčními hady. Během odklízení byli dva hasiči s motorovým rozbrusem odvoláni na jinou akci.

Při demolici objektu těžkou technikou došlo k porušení zemního plynového vedení, které bylo nutno odstranit. Hasiči pomocí motorového rozbrusu porušené vedení rozřezali na více kusů a ty byli odstraněny a následoval návrat dvoučlenné skupiny zpět k čističce odpadních vod

Den druhý, čtvrtek 26. srpna

Ráno nám byla přidělena práce za autobusovým nádražím v Chrastavě. Jednalo se o rozřezání stoleté lípy a vyčištění pravého břehu, která nám zabrala celé dopoledne.

V dopoledních hodinách také do Chrastavy dorazil místostarosta Václav Černý s finančním darem od města Příbram, který předal starostovi a navštívil naše hasiče.

Odpoledne jsme se rozdělili na dvě skupiny. První skupina vybavena motorovými pilami kácela u teplárny vyznačené stromy, které překážely opravě hlavního teplovodu v Chrastavě.

Druhá skupina odjela vybavena čerpadly dopravit vodu z koryta řeky, která sloužila AČR k technickým účelům. Poté se vrátila na pomoc první skupině k teplárně.

Pokračovat budeme v Chrastavě až do neděle.

Martin Poulíček, velitel jednotky dobrovolných hasičů Příbram 1