Jde totiž o cvičnou evakuaci základní školy. „Musíme pochválit všechny pedagogy a žáky za vzorně provedenou evakuaci,“ zhodnotil páteční nácvik krizové situace velitel Sboru dobrovolných hasičů Příbram 1 Martin Poulíček.

Celá evakuace trvala přibližně šest minut a nedošlo při ní k žádné komplikaci. Žáci i kantoři se po vyhlášení požáru vzorně shromáždili na hřišti za školou. Tam je totiž nástupní plocha pro školu. Hasiči si rovněž vyzkoušeli evakuaci pomocí vysokozdvižné plošiny. „Při cvičení zachránili paní ředitelku, jednu z učitelek a také čtveřici žáků ze 3. patra,“ popsal zásah velitel.

Po nácviku evakuace a záchrany ohrožených osob byla na řadě preventivně výchovná akce na hřišti u školy. Hasiči vytvořili na betonovém hřišti několik stanovišť, kde si mohly děti vyzkoušet práci s hadicí a její rozvinutí, naučit se něco o první pomoci, zatroubit v hasičském autě nebo si obléct uniformu hasiče. Celá akce se konala v rámci metodického dne a děti prý byly velmi ukázněné.