V závěru minulého roku jsem se zúčastnil společně s ostatními pozvanými hosty valné hromady SDH, která se konala v Jerusalemě v místní hasičské klubovně. Ze zprávy starosty sboru Jana Kortána, mimo jiné i člena osadního výboru, jsme se dozvěděli o činnosti a práci tohoto sboru. Pro zajímavost mohu jmenovat například účast místních na různých hasičských soutěžích, kde úspěch slavilo především ženské družstvo, a to při soutěži O pohár starosty okresního sdružení hasičů, či pomoc při organizaci soutěže I. kola požárních sportů.

Hasiči se ale snaží pomáhat i v jiných oblastech života obce, například v úklidu, sběru železného šrotu, sekáním trávy a ostatními drobnými pracemi. Řádně se starají o areál Na Vršku, kde v krásném přírodním prostředí pořádají různé společenské a kulturní akce, například koncert Babouků nebo Karla Kahovce. Na tyto koncerty také zajistili vstup a dopravu pro naše seniory z příbramských domů s pečovatelskou službou. Zkrátka jejich činnost byla bohatá a pro občany této malebné obce velice záslužná.

Z následné diskuse vyplynulo to, co hasiče trápí. To je především nevyhovující stav oken v hasičské klubovně, o kterém jsem se také na vlastní oči přesvědčil, okna byla skutečně v havarijním stavu. Proto jsem rád, že město našlo finanční prostředky a v těchto dnech se okna vyměňují za nová. Přispěje to nejen k zlepšení podmínek pro naše hasiče, kteří veškerou tuto činnost dělají dobrovolně ve svém volném čase, bez nároku na odměnu a většinou na úkor svých rodin, ale i pro činnost osadního výboru v Jerusalemě a ostatních spolků, kteří klubovnu využívají ke svým činnostem. Navíc se výměnou oken výrazně sníží náklady na vytápění klubovny a dojde k úspoře finančních prostředků.

Martin Poulíček