V únoru byl spuštěn zkušební provoz části rekonstruovaného chemického hospodářství a to dávkování vápna na Úpravně vody Hatě. Úpravna vody Hatě je v majetku Svazku obcí pro vodovody a kanalizace. Náklady v částce asi 5 milionů korun, které byly vloženy do modernizace vápenného hospodářství, investoval Svazek obcí. Ten vlastní vodohospodářský majetek, získaný při privatizaci. „Členy Svazku je celkem 21 obcí včetně Města Příbrami,“ uvedl manažer svazku Lubomír Mixl. Svazek vlastní tři úpravny vody – v Kozičíně, Hatích a na Hvězdičce a kromě toho přes 100 kilometrů zásobních vodovodních řadů, vodojemy a čerpací stanice. Kromě toho má jednu čistírnu odpadních vod na Dubenci.

Podle manažera byla rekonstrukce úpravny nutná, neboť zvláště vápenné hospodářství, kdy se do vody dávkuje vápno kvůli snížení kyselosti, hrozilo kolapsem. Svazek ale plánuje i modernizaci zařízení, které dávkuje síran hlinitý. Tato látka vytvářející vločky, zase odstraňuje z vody organické a anorganické nečistoty včetně drobných vodních živočichů. Na to potřebuje odhadem další čtyři miliony korun. A peníze není kde brát. „My prakticky všechny peníze, které získáme z pronájmu vodohospodářského majetku, vložíme do tohoto majetku zpět. Opravy a výměny zařízení stojí miliony. Kromě toho splácíme bankám asi sedm milionů korun ročně za úvěry, které jsme si brali například na modernizaci úpravny v Kozičíně,“ vysvětlil Lubomír Mixl.
Úpravna vody Hatě je jednou ze tří, které vyrábějí vodu pro Příbram a přilehlé obce. Byla postavena v roce 1978 na dobu pěti let, do doby než měl být dobudován dálkový přivaděč vody z nádrže Římov. Úpravna ale slouží dodnes, a upravuje surovou vodu čerpanou z Vltavy. Odběrné místo je pod obcí Solenice a na trase jsou dvě čerpací stanice. „Kdysi jsme zvažovali, zda vůbec ještě vodu brát z Vltavy, s ohledem na snižující se spotřebu vody, kterou čerpáme přes 300 m vysoko, což cenu vody samozřejmě prodražuje. Kvalita vody byla různá, ale v současné době je podstatně lepší. Dalším faktem je, že voda z Brd, kterou bereme z nádrží ve vojenském újezdu, rok od roku ubývá a její kvalita je nestálá. Nedostatek vody může být v budoucnosti dost závažným problémem,“ dodal manažer.