Vodní elektrárna Orlík loni dodala do sítě 264 miliony kWh elektřiny, a pokryla tak spotřebu téměř 100 tisíc domácností v regionu na pomezí středních a jižních Čech.

Rychle padající soumrak podzimního odpoledne a několik metrů vody chybějících kvůli letošnímu suchu ve vltavském kaňonu se na největší české klasické vodní elektrárně Orlík staly jevištěm pro zajímavé havarijní cvičení, které dokonale prověřilo souhru obsluhy elektrárny, havarijního štábu, bezpečnostní agentury a Policie ČR. Násilné vniknutí nepovolané osoby do útrob elektrárny si vyžádalo zásah jednotky policejních specialistů z Krajského ředitelství Policie Středočeského kraje.
Havarijní cvičení na Elektrárně Orlík patří do pestrého kalendáře ve velkém předstihu plánovaných akcí podobného druhu. Od ledna do dnešního dne proběhla cvičení na téměř dvaceti klasických a vodních elektrárnách Skupiny ČEZ.

„Krátce po třetí hodině odpoledne byli pracovník obsluhy i dispečink bezpečnostní agentury vyrozuměni poplachovým zabezpečovacím systémem o vstupu cizí osoby, která prošla objektem hráze a přes prostor strojovny se dostala do 2. podzemního podlaží. Po prověření stavu pomocí kamerového systému obsluha bleskově informovala Policii ČR, Dispečink vodních elektráren a pohotovost provozu elektrárny. Následně byli o napadení objektu vyrozuměni služba, vedoucí a pohotovostní služba vodního díla. Poté byl informován také specialista ochrany a ředitel Vodních elektráren," shrnul klíčové momenty ředitel Organizační jednotky Vodní elektrárny ČEZ Petr Maralík.

Za cca 15 minut dorazila na elektrárnu policejní hlídka, po ní také zásahová jednotka z Krajského ředitelství Policie Středočeského kraje a nezvaného hosta v podzemí zajistila.

Víte, že… - rotující část každého ze soustrojí vodní elektrárny Orlík má délku 27 metrů a hmotnost 650 tun a hmotnost nejtěžšího dílu – rotoru generátoru – činí 400 tun?

- zatížení závěsného ložiska za provozu je až 1200 tun a díky hydraulickému tahu vody působícímu shora na lopatky turbíny dalších 600 tun?

 - hlavní stavitel přehrady Orlík pan Ing. Kraus prolezl před počátkem betonáže základ celé hráze doslova po kolenou, aby vyloučil jakékoli budoucí nebezpečí?

 - přes přehradu Orlík měla jezdit nákladní doprava, která měla vozit písek na stavbu jaderné elektrárny Temelín?

„Havarijní cvičení na vodní elektrárně Orlík prověřilo velmi dobrou koordinaci všech zúčastněných subjektů při simulované mimořádné události. Důležité poznatky a zjištění, které z dnešního havarijního cvičení vyplynuly, budou následně promítnuty do příslušné dokumentace Havarijní připravenosti," shrnul havarijní cvičení specialista útvaru Havarijní připravenost ČEZ Josef Tisoň, který má na starosti přípravu a realizaci havarijních cvičení na klasických a vodních elektrárnách Skupiny ČEZ.

Cvičení zároveň prověřilo systémové návaznosti v rámci harmonizace systému technické ochrany při střežení objektů vodních elektráren mezi ČEZ a státním podnikem Povodí Vltavy. Právě v letošním roce se uskutečnil rozsáhlý projekt, v rámci kterého proběhlo hodnocení stávajících opatření fyzické ochrany i nových bezpečnostních řešení, která umožní sjednotit bezpečnostní systémy provozovaných oběma společnostmi.

„Cvičení na Elektrárně Orlík bylo z hlediska fyzické ochrany pro letošní rok poslední. Získané poznatky, budou využity ke zvýšení úrovně fyzické ochrany respektive technického zabezpečení obou objektů, tedy hráze náležící Povodí Vltavy i elektrárny provozované ČEZ," uvedl Jan Bucki, specialista ochrany kritické infrastruktury Útvaru fyzické ochrany a krizového řízení ČEZ.

Vodní elektrárna Orlík je stěžejním článkem vltavské kaskády. Významně se podílí na řízení celostátní energetické soustavy a na výrobě ekologicky čisté, špičkové elektrické energie. Umožňuje to celkový výkon 364 MW, velmi rychlé a operativní najetí na plné zatížení za 128 sekund a dálkové ovládání z centrálního dispečinku ve Štěchovicích.

Voda procházející všemi čtyřmi soustrojími elektrárny Orlík by za normálního provozu naplnila klasický 50metrový bazén za necelých 5 vteřin. Největší klasická vodní elektrárna v zemi loni dodala do sítě 264 miliony kWh elektřiny, a pokryla tak spotřebu více než 100 tisíc domácností v regionu na pomezí středních a jižních Čech.

(Martin Schreier, mluvčí Skupiny ČEZ pro obnovitelné zdroje)