Touto expozicí zahajuje tradičně národní kulturní památka Hornické muzeum Příbram nadcházející turistickou sezónu. Návštěvníci, především děti, se přenesou o více než 100 let zpět do prostředí havířské domácnosti konce 19. století nebo počátku století dvacátého, tedy do dob největší slávy dolování stříbra a olova na Příbramsku a vžijí se do role tehdejších obyvatel typického hornického domku, kteří se připravovali na příchod nejvýznamnějších křesťanských svátků v roce, Velikonoc, spojených s legendou vzkříšení a zmrtvýchvstání Ježíše Krista a s oslavou příchodu jara.

Hornická profese byla již od pradávna těžká, nebezpečná a havíři věřili, že nad nimi bdí Bůh. Proto při výzdobě interiéru hornického domku nebudou chybět svaté obrázky na skle, kříž a dřevěné vyřezávané plastiky hornických patronů – sv. Prokopa a sv. Barbory, spolu s duchem okolních brdských lesů Fabiánem. „Návštěvníci se zde budou moci naučit základům řezby, mimo jiné při výrobě funkčních píšťalek. Nebude scházet ani zdobení velikonočních vajíček různými technologiemi, například vyškrabováním či nanášením voskem. Vosk se v Příbrami v minulosti v domácnostech hojně odléval také z důvodu domácí výroby voskového zboží určeného Svaté Hoře, například v podobě svíček, obětin či různých ozdob. Velikonoční vajíčka bylo možné zdobit rovněž pomocí drátků, jež se vyráběly z kovů těžených ve zdejších dolech,“ zve do expozice ředitel muzea Josef Velfl.

V interiéru havířské chaloupky se turisté seznámí i s další typickou rukodělnou činností hornických žen na Příbramsku, a sice s výrobou textilních ozdob, například z ovčí vlny, kterých bylo poté využito ke zkrášlení obydlí o těchto svátcích. K Velikonocím na Příbramsku neodmyslitelně patří i pečení reliéfních perníčků podle historických forem z muzejního depozitáře, zdobených cukrovou polevou, a dále pečení tzv. jidášů. „Na závěr si malí i velcí návštěvníci budou moci vyzkoušet zručnost při výrobě pomlázek. A k tomu všemu jim bude vyhrávat dobová hudba,“ dodává Josef Velf.

Pro širokou veřejnost je expozice přístupná v dnech 24. 3. a 25. 3. (sobota a neděle) od 10 do 17 hodin, 29. 3. (čtvrtek) od 12 do 15 hodin a pak ve dnech 30. 3. – 1. 4. (pátek až neděle) od 10 do 17 hodin.