„Až na jednoho všichni zúčastnění starostové obcí a měst z okolí Brd z Příbramska nesouhlasí se zrušením Vojenského újezdu (VÚ) Brdy ani s přičleněním jeho části k Plzeňskému kraji. Máme například obavy o ochranu vod, nesouhlasíme s divokým parcelováním Brd, domníváme se, že území brdského újezdu není připraveno na změnu dopravního režimu. Bohužel schůzku pořádal příbramský starosta Jindřich Vařeka, který jako jediný souhlasí se zrušením VÚ Brdy. A o naší schůzce jeho tisková mluvčí nepřesně a neúplně informovala," tvrdí jinecký starosta Josef Hála. 

Hejtman k tomu řekl, že krajský úřad situaci velmi pečlivě sleduje. „Myslíme si, že není možné zákonem rozhodnout o zrušení újezdu, když se Středočeský a Plzeňský kraj nedomluvily na společném řešení. Proto se snažíme, aby byl VÚ Brdy vyjmut z projednávaného zákona o rušení újezdů. U zbývajících čtyř újezdů vyjádřily dotčené kraje souhlas, v případě Brd tomu tak ale není. Chceme, aby Brdy zůstaly pod jednotnou správou ve Středočeském kraji," řekl Petera. Podle něj je také potřeba nejprve před případným zrušením újezdu dořešit dopravu, ochranu vod, vodovodní a kanalizační řády a další věci.

„Z těchto důvodů chceme, aby toto území zůstalo státu a nerozparcelovávalo se mezi jednotlivé obce," zdůraznil hejtman Miloš Petera.

Příbramský starosta je ale jiného názoru a už dříve řekl, že Příbram má zájem o umístění sídla správy CHKO na svém území a nabízí k tomu vhodné a důstojné prostory. „Prostudoval jsem návrh zákona, kterým se ruší VÚ Brdy, zákon o ochraně přírody a krajiny i návrh CHKO Brdy a musím konstatovat, že tato legislativní kombinace mne přesvědčuje, že o přírodu a krajinu v Brdech bude postaráno neskonale lépe, než jak je tomu doposud," uvedl své stanovisko starosta Příbrami Jindřich Vařeka.