V souvislosti s ní se na internetových stránkách města nedávno objevila stížnost čtenářky Jany Mickové mladší z Příbrami, která bydlí v ulici 28. října v blízkosti této herny. Ptala se, jestli majitel herny musí mít povolení k otevření od města a zda je vůbec možné něco takového uskutečnit kousek od školky, základní školy a volejbalového hřiště.
Město se podle Vojtěcha Vaverky z Odboru koncepce a rozvoje města Příbram už loni v říjnu stalo účastníkem stavebního řízení, které se týkalo úpravy prodejny za účelem změny užívání stavby na Bistro – hernu. Při tomto řízení uplatnilo námitku, a to právě z důvodu zvýšené kumulace vandalismu v souvislosti s opilostí, zvýšené kriminality a podobně. Stavební úřad z tohoto důvodu řízení zastavil a stavební povolení nevydal.
Investor stavby se odvolal ke krajskému úřadu a ten vrátil věc k novému projednání, ve kterém už Příbram v té době nebyla účastníkem. Otevření herny už tedy nic nebránilo.
„Město Příbram souhlasí s tím, že zařízení tohoto typu není v dané lokalitě vhodné a v zákonných mezích se pokusilo realizaci herny zabránit. Je třeba si ale uvědomit, že povolování staveb je výkonem státní správy a město jako samospráva nemá právo veta,“ odpověděl před časem na stížnost Jany Mickové Vojtěch Vaverka z Odboru koncepce a rozvoje města Příbram.