Už před koncem minulého roku příbramští zastupitelé vyškrtli deset heren ze seznamu. Mezi nimi byly ty na náměstí TGM, v Pražské ulici, v Jiráskových sadech a jedna v ulici 28. října.

Všechny podniky s hracími automaty mají povolení na jejich provozování vždy buď na tři, šest nebo dvanáct měsíců. Pokud zastupitelé nějakou hernu vyškrtnou ze seznamu, může její majitel provozovat automaty jen do konce lhůty, kterou udává povolení. V případě současné nové vyhlášky platí stejný postup.

Pro omezení počtu podniků ve městě, kde se dají najít výherní automaty, se vyjadřovala v různých anketách naprostá většina Příbramáků. „V anketě se vyjádřilo asi sedm set Příbramáků, což byl rekordní počet,“ připomněl starosta Josef Řihák. Zastupitelé zareagovali vydáním vyhlášky, která se skládá ze seznamu různých barů s hracími přístroji a udává, kde smí pokračovat v jejich provozu. Deset míst v historické části města napsala radnice na černou listinu a po vypršení jejich povolení se nesměly hrací automaty dále provozovat.

„Nyní jsme opět vyškrtali několik dalších heren. Rozhodli jsme se omezit počet míst s výherními přístroji především v historické části města a v okolí nádraží. Právě v těchto místech dochází ke zvýšené míře trestné činnosti,“ vysvětlil Josef Řihák s tím, že seznam vyškrtaných heren bude co nejdříve k nahlédnutí na vývěsce Městského úřadu Příbram.

Omezením počtu heren přijde město zhruba o tři miliony korun. Radní to prý ale příliš nemrzí.
„Raději přijdeme o nějaké peníze, než bychom podporovali kriminalitu. Gamblerství je hrozná věc,“ doplnil starosta Řihák.