„Tyto expozice ale ještě veřejnost neuvidí, chtěli bychom aby si veřejnost mohla prohlédnout samotný špejchar, který je sám o sobě unikátní,“ vysvětluje starostka Markéta Balková.

Na slavnostní otevření v sobotu 5. září je ale i tak připravený zajímavý program. Kromě slavnostního otevření objektu v 11 hodin dopoledne je připravená také jeho komentovaná prohlídka, v 10 a ve 14 hodin se bude hrát divadelní pohádka O pejskovi a kočičce. Po celý den bude na místě farmářský a řemeslný trh, ukázky dobových řemesel, soutěže pro děti, ukázky soudobé zemědělské techniky, ražba mincí, rýžování zlata nebo degustace vín a mnoho dalšího. „Součástí programu je i putovní výstava Má vlast cestami proměn nebo křest knihy Jaroslavy Pixové Mlýny na Závišínském potoce s jeho přítoky a v Blatné,“ doplňuje další části programu starostka Hvožďan.

Na oslavách bude přítomen i Emil Kuchař, který vlastní rozsáhlou sbírku seker a dalšího tesařského nářadí. Část jeho sbírky by příští rok na jaře se měla stát stálou expozicí ve hvožďanském špejcharu. „Ten prostor mě doslova nadchl, libí se mí, že se obec drží dobového pojetí a například podlahy z fošen jsou fantastické. Původně jsem chtěl sbírku vystavit u sebe na mlýně, ale tady to bude rozhodně lepší,“ říká Emil Kuchař s tím, že kdy to jen trochu šlo, tak bych pro své sbírky celý špejchar.