V Brdech můžete najít Gangloffův kříž na cestě na Třemším, je ve tvaru bukových větví a byl odlit v bývalých arcibiskupských železárnách. Na svahu Třemšína ho nechal postavit na památku svého působení sám K. D. Gangloff v roce 1870.

Mimo spoustu dalších užitečných a na svou dobu velmi pokrokových vynálezů sestrojil v roce 1855 patentovanou šindelku na výrobu šindele, která měla velký úspěch na světových výstavách i v zámoří. Díky šindelce bylo možné zpracovávat i dřevo tenkých klád z lesních probírek, do té doby těžko využitelné.

Šindelek bylo vyrobeno mnoho stovek kusů a dařilo se ji dále průběžně vylepšovat, po smrti jejího vynálezce ji dále vyráběli a vylepšovali jeho manželka Františka s bratrem Antonínem Ulbrichem.

Stroj se skládá z litinového rámu, na kterém je napsáno „Gangloff´s patent“ a poměrně velkého pracovního stolu s několika cirkulárkami a hoblíkem.

Tento stroj může být kdekoliv ve staré stodole, ve starém mlýně či v norimberském technickém muzeu. Kdo jste jej spatřil, či máte nějakou stopu, kde by se mohl nacházet, napište na e-mail Podbrdského muzea: rs@podbrdskemuzeum.cz.