Richard z Příbramska také patří mezi hledače pokladů a tvrdí, že lidí bloumajících po lesích a loukách s detektorem kovu stále přibývá.

Některé hledače historie nezajímá

„Hledačů je doopravdy dost, ale je potřeba je rozdělit minimálně do dvou skupin. V první skupině jsou lidé, kteří hledají pouze proto, aby na tom vydělali. Vůbec je nezajímá historie předmětu, který našli. Jde jim pouze o to, za kolik ten předmět střelí,“ říká Richard.

Respekujeme archeologická naleziště

Zpeněžit hodnotný archeologický nález není jediným problémem. Možná, že doslova rozvrtaný povrch je daleko horší.

„Jsem si jist, že spousta předmětů s archeologickou hodnotou mizí za hranicemi, většinou v soukromých sbírkách. Je to škoda hlavně pro mladé nastupující generace. Za lidský hyenismus ale pokládám neuvěřitelně bezcitný přístup těchto lidí k přírodě a významným lokalitám,“ pokračuje Richard.

Richard sám sebe řadí do druhé skupiny hledačů. Ti hledají poklady pro zábavu, ale přitom dodržují daná pravidla.

„Respektujeme například archeologická naleziště nebo vyhloubené jámy po sobě zase zahrabeme,“ uvádí některé z pravidel Richard.

Nejmodernější detektory kovu umí neuvěřitelné věci a práci s nimi může být skutečná zábava.

„Já mám detektor, který mi signalizuje s poměrně velkou přesností předměty do jednoho metru pod zemí. Také umí vyloučit falešné signály, které občas vydává sama země a umí rozlišit také předměty, které fakt nehledám. Jsou to například plechovky, alobal, různá pozlátka a tak,“ popisuje svůj přístroj.

Nejčasteji se najdou věci z války

Za deset let hledání se mu podařila najít spousta zajímavých věcí. Nejčastější nálezy se týkají válečné historie, zejména pak z druhé světové války.

„Za největší nález považuji bronzový talíř, na kterém jsou vyrytí dva proti sobě sedící draci. Velmi si vážím také dvou keltských náramků a jedné náušnice. Jinak jsem našel hodně šperků ze současné doby a díky nim jsem si mohl koupit lepší detektor. Nejvíce nálezů mám ale z období druhé světové války. Mám doma menší sbírku těchto artefaktů. Vojenskou helmu s nacistickými symboly, dvě německé pistole, samopal a bajonet, ruský zásobník k samopalu a hromadu dalších věcí. Také jsem jednou našel kovový kufr, kde byl kulometný pás. Celou tu dobu ho konzervovalo bahno, takže byl skoro neporušený,“ vzpomíná Richard na své vzácné nálezy, které se staly hnacím motorem proto, aby každou volnou chvíli trávil s detektorem na ruce a čekal, kdy se zase ve sluchátkách ozve ten správný a slastný tón.