Hodiny nepatří městu, ale firmě Czech Time Media, která na sloup pod hodiny umisťuje reklamy.

Když redakce ve čtvrtek ráno zjišťovala, kdo se má postarat o nápravu, v první řadě oslovila městské úředníky s dotazem, komu hodiny patří. S řešením redakci pomohl vedoucí odboru správy majetku Jaromír Volný, který se okamžitě sebral, na sloup s hodinami se došel podívat, našel ceduli s kontaktem a rovnou poruchu nahlásil. Za jeho ochotu děkujeme.

V pátek ráno hodiny stále nešly, a tak redakce poruchu nahlásila znovu. Paní na bezplatné lince 800 888 006 slíbila, že se firma postará 
o nápravu.