Poté, co zavítají do hornické chalupy na Březových Horách, si budou moci prohlédnout v interiéru tohoto stavení tradiční hornickou vánoční výzdobu, podívat se na ukázky původních zvyků a rukodělné tvorby a zároveň si tuto činnost také vyzkoušet.

„Bude na ně čekat například zhotovování betlémových figurek, plastik hornických patronů, pečení a zdobení dekorativního perníku, lití olova a další,“ prozradil ředitel muzea Josef Velfl.

Havířské Vánoce před sto lety budou k vidění v hornickém domku na Březových Horách.V letošním roce je pro návštěvníky připravená také ukázka pracovního Štědrého dne, takzvaná Štědrovečerní šichta v Prokopské štole v areálu dolu Anna, kam se návštěvníci dovezou důlním vláčkem slavnostně vyzdobenou štolou.

„Bude následovat nadílka v podzemí u stromečku v těsném sousedství nejhlubší jámy březohorského rudního revíru, která má hloubku 1 600 metrů, zpěv koled, a na každého z příchozích bude čekat na památku drobný dárek,“ dodal Velfl.

Snahou muzea je připomenout dobu někdejší slávy příbramského hornictví v dávné minulosti spojenou s těžbou stříbra a olova, kdy si havíři fárající i na Štědrý den chtěli vytvořit vánoční atmosféru na svých pracovištích a takto prožít tento významný svátek.