Jestli se dlouhodobě plánovaná nová venkovní expozice na nádvoří skutečně začne stávat skutečností již nyní, závisí na tom, zda se podaří získat dotaci od ministerstva kultury, řekl Deníku ředitel muzea Josef Velfl. Rozhodnutí, zda ministerstvo peníze pošle, závisí podle něj i na tom, kolik žadatelů se o připravené dotační peníze bude ucházet – a tedy kolik projektů bude posuzovat. Nyní už muzeum může jen čekat a výsledek: žádost je podaná, přičemž muzeum splnilo obě stanovené podmínky: uzavřelo partnerství s další institucí, konkrétně s Technickým muzeem v Brně, a pro novou expozici získalo záštitu ministerstva kultury. Velfl oceňuje i podporu kraje, který je zřizovatelem muzea. Náklady na projekt se blíží 940 tisícům korun, přičemž podle předpokladů by se mělo od ministerstva podařit získat 70 procent výdajů.

Atraktivní představení i pro laiky

Plán na vznik geoparku, jehož posláním je představit geologickou rozmanitost Příbramska a základní typy hornin v regionu, se zamlouvá středočeskému radnímu pro oblast kultury, památkové péče a cestovního ruchu Václavu Švendovi (Spojenci/TOP 09). „Dojde k rozšíření expozice Hornického muzea Příbram o prezentační výstup, který doposud v jeho nabídce schází,“ připomněl. S tím, že díky geoparku bude vystaveno mnoho unikátních dokladů přírodního bohatství oblasti – přičemž se počítá s tím, že zde mají být představeny základní momenty geologického vývoje Brd a Podbrdska, což bude užitečné pro širokou veřejnost; především pro nejmladší návštěvníky.

Brdy.
Od Brd vojenských k Brdům turistickým. Zatím na půli cesty, zájem ale roste

Švenda také chválí plány na atraktivní formu prezentace: „Aktuálně se počítá se zábavným typem interaktivních prohlídek, které jistě ocení jak laická a odborná veřejnost, tak školní mládež a rodiny s dětmi.“ Ředitel Velfl Deníku řekl, že se mimo jiné počítá s popiskami v česko-anglické mutaci, které budou opravdu srozumitelné i laikům. Pro děti bude připraveno putování, jímž je bude provázet postava geologa a paleontologa Joachima Barranda, kterého proslavily zejména výzkumy zkamenělin v části středních Čech i v Praze. Důl Vojtěch ostatně osobně navštívil: v roce 1875 sfáral do hloubky jednoho kilometru, když zde bylo dosaženo tehdejšího světového rekordu.

I kámen někdy potřebuje stříšku

Hornické muzeum má zatím jen malý geopark ve své pobočce Památník Vojna – ten je však zaměřený výhradně na uranovou rudu. Zamýšlená expozice má představit vzorky z březohorského revíru, uranového ložiska, Brd i středního Povltaví. Přípravy trvají už řadu let, během nichž se muzejníci věnovali sběru exponátů. Nechybějí mezi nimi ani obrovské balvany, s nimiž musí manipulovat jeřáb. Některé mají být usazeny přímo na nádvoří, pro jiné budou vytvořeny speciální sokly – a objevit se mají i přístřešky. Příbramští muzejníci se totiž poučili u kolegů, jak venkovní expozici připravit co nejlépe: při návštěvách již existujících geoparků hledali nejen inspiraci, ale i nedostatky. „Od kolegů třeba víme, že je třeba zabránit tomu, aby se vzorky rozpadaly,“ připomněl Velfl.