Hosté si v doprovodu ředitele muzea Josefa Velfla prohlédli expozice Ševčinského dolu, podzemí dolu Anna a Drkolnov. Zajímali se rovněž o havířský folklór, který muzeum prezentovalo v rámci akce Velikonoce v hornickém domku.

Tato návštěva se uskutečnila v souvislosti s konferencí Evropská cesta industriálního dědictví (ERIH - European Route of Industrial Heritage), která se každoročně koná ve významných destinacích spjatých s prezentací technických památek. V roce 2015 bylo jedním z dějišť tohoto setkání odborníků právě Hornické muzeum Příbram. Výsledkem jednání ředitele příbramského muzea a jeho kolegy z Tarnowských Gór byla dohoda o další spolupráci orientované na záchranu báňských památek a dokumentaci historie rudného hornictví ve střední Evropě.