Návštěvu z Valle di Ledro doprovázel také Pietro Coló, potomek jednoho z mnoha vysídlených ledrenských obyvatel, kteří v období první světové války dočasně pobývali v Příbrami a jejím okolí.

V sobotu 11. června odpoledne navštívila italská delegace prezentační stánek o Chráněné krajinné oblasti Brdy, který připravila Správa CHKO Brdy v areálu Ševčinského dolu Hornického muzea na Březových Horách.

Správa CHKO Brdy s pomocí naučných tabulí, brožur a prezentačního videa seznamovala návštěvníky s chráněnou krajinnou oblastí a také je informovala o aktuálním vývoji na tomto území.

Prezentovaná expozice u nich vzbudila veliký zájem o tuto lokalitu. Zejména ocenili tu skutečnost, že v srdci České repuliky se nachází rozsáhlé neobydlené území s nádhernou přírodou.

Z následné diskuse vyplynulo, že starosta Renato Girardi působil více jak dvacet let v turistickém ruchu. Následně se pokusil přiblížit své zkušenosti z doby, kdy usilovali o to přilákat do oblasti Valle di Ledro turisty. Snažil se podělit se o své zkušenosti se správou CHKO Brdy, protože dle jeho názoru jsou okolní města a obce, které se nachází v blízkosti Brd na počátku cesty, na které on kdysi stál.

Brdy nejsou pro Ledrenské neznámou, protože v roce 2010 využili pozvání újezdního úřadu v Jincích, kdy byla pro ně připravena exkurze po Brdech.
Při slavnostní večeři v neděli 12. června se starosta Renato Girardi k této problematice vrátil a projevil vážný zájem navázat partnerství v oblasti turistického ruchu mezi destinacemi Valle di Ledro a CHKO Brdy. Doufejme, že se spolupráce rozvine na odpovídající úrovni ku prospěchu, jak turistiky v Brdech, tak i turistiky v oblasti Valle di Ledro. Kateřina Urbanová Mojsejová, Příbram