Železničními převozy se z Přáslavic a Bučovic přepravilo téměř 150 kusů především pásové techniky - včetně tanků a bojových vozidel pěchoty. Po železnici cestovala mimo jiné lehká obrněná vozidla Iveco a transportéry Pandur. Po vlastní ose se pak v několika silničních proudech přesunulo dalších 280 vozidel všech kategorií. Sedmihodinová cesta z Jinců čekala také kanonové houfnice DANA. „Téměř tří set kilometrovou trasu s námi absolvovalo také devět náklaďáků Praga V3S a všechny bez problémů dorazily do cíle," pochválil osvědčenou techniku velitel dělostřelecké baterie nadporučík Luboš Pánek. Nejdelší sedmi set kilometrový přesun čekal vojáky a techniku opavského praporu průzkumu a elektronického boje. „Délka přesunu nám nedělala žádné problémy, nepříjemné bylo úmorné vedro. Na druhou stranu si řidiči pochvalovali kvalitu německé dálnice," podělil se o zkušenost velitel čety nadporučík Michal Červenka.

Přesun na cvičení.

V technice, po železnici a autobusy se do místa cvičení ve dnech 31. července až 5. srpna postupně přepravilo téměř 1 400 českých vojáků. A hned po příjezdu do výcvikového centra Joint Multinational Readiness Center (JMRC) se začalo pracovat. Všechny bylo nutné ubytovat, nakrmit a zajistit nezbytné sociální zázemí. Po dlouhém přesunu bylo také potřeba postarat se o techniku, doplnit pohonné hmoty, ošetřit ji a zaparkovat. Zahájena byla také výstavba míst velení brigády i podřízených jednotek, byly nataženy rozvody elektrické energie a datové kabely, rozvinuty všechny druhy spojení. „Včera jsme úspěšně ukončili 2. fázi bojového rozkazu ke cvičení," konstatoval plukovník Ctirad Gazda, náčelník štábu 7. mechanizované brigády, který přesun a přípravu koordinoval. „Všichni plnili zadané úkoly bezchybně a vytvořili tak časovou rezervu pro klidné zabezpečení reálného života vojáků."

Velení brigádního úkolového uskupení i jednotlivých praporů nyní čeká setkání s rozhodujícími funkcionáři podřízených zahraničních jednotek armád USA, Velké Británie, Německa, Kanady, Gruzie, Maďarska a Srbska tak, aby společně doladili poslední detaily přípravy na samotné cvičení a také, aby navázali osobní kontakty, nezbytné pro nadcházející mezinárodní spolupráci.

Vlastní cvičení je rozděleno do dvou částí. Po přípravné fázi od 4. do 14. srpna, která je zaměřena na sladění jednotek, bude od 15. do 24. srpna následovat samotné taktické cvičení. V pátek 14. srpna se koná prezentační den cvičení zaměřený na demonstraci schopností cvičících jednotek za účasti náčelníka Generálního štábu AČR generálporučíka Josefa Bečváře.

Přesun na cvičení.

Cílem Allied Spirit je zvýšit připravenost cvičících útvarů a demonstrovat schopnost efektivní spolupráce aliančních a spřátelených jednotek NATO při vedení společné pozemní operace. V průběhu tří týdnů bude procvičeno vedení útočných, obranných i stabilizačních operací a sjednocení palebné podpory, stejně jako řízení a velení mnohonárodním jednotkám.  nadporučík Radek Hampl