Pravidelně na něj jezdí také lidé ve věku od 14 do 19 let z příbramských škol. Na programu byla kromě výuky češtiny a ruštiny také řada výletů za různými pamětihodnostmi či zajímavé exkurze. Náplní byly studentům samozřejmě i různá sportovní klání nebo třeba posezení u ohně.

Jazyková letní škola se v Hrachově konala letos již počtvrté. Na organizaci vždy spolupracuje Ruské středisko vědy a kultury v Praze a středočeská pobočka Česko-ruské společnosti za podpory měst a dalších organizací.

close zoom_in