Kromě toho, že hrad není přes vegetaci vidět, kořeny narušují zdivo i skálu samotnou. Do samotných vnitřních prostor hradu Valdek je vstup zakázán, protože některé úseky zdí jsou skutečně v havarijním stavu a hrozí zřícení jednotlivých kamenů. Vyklízení, tedy jeho převážná část, proběhlo tuto sobotu, od 10 hodin do 15 hodin. Z hlediska hráčů geocachingu jde o součást mnohaletého ekologického programu CITO, kdy se hráči svým úsilím snaží zlepšit životní prostřední, udržovat veřejná prostranství či pečovat právě o památky.

Pomoci přijelo zhruba 35 lidí z širšího okolí Brd (Příbramsko, Berounsko, Rokycansko, Plzeňsko, Praha), ke kterým se připojilo několik lidí ze Správy CHKO. Podařilo se vykácet a vyřezat všechny stromky (samozřejmě s výjimkou hodnotného starého javoru), taktéž křoviny a vysekat kopřivy. Pracovníci VLS na práci geocacherů naváží a v následujících dnech provedou konečnou likvidaci vyřezaného odpadu a posledního ostrůvku ostružiní.

Po skončení práce se účastníci s botaničkou Mgr. Hanou Mayerovou ze Správy CHKO podívali do kamenného moře, kde si povídali o geologických podmínkách Valdeku, společenstvech lišejníků, různých biotopech v Brdech, lidské péči o ně či o důvodech, proč jsou požáry a tedy i rozdělávání ohňů v Brdech tak nebezpečné.

Organizátoři by rádi na jaře navázali prořezáním náletových dřevin vně Valdeku, například v hradních příkopech. "Příležitost podívat se na Valdek mnohem intenzivněji než jen při letmé návštěvě byla vynikající a opravdu byla radost se dívat, jak celý areál během několika málo hodin prokoukl. Skoro by se chtělo vrhnout na obnovu schodů, rovnání různých ploch atd. Těším se na jaro," vyjádřil dobrý pocit z vykonané práce účastník akce.

Adam Hauner