„Dětské hřiště v Brodské ulici je v pořadí již devátým moderním, které chceme v Příbrami vybudovat. V současné době máme ve městě osm velkých dětských hřišť, které splňují veškeré bezpečnostní a hygienické normy EU. Vloni jsme otevřeli jedno nové hřiště. Letos chceme také jedno vybudovat,“ řekl starosta Příbrami Josef Řihák.

Podobně, jako na další své projekty, hledá město Příbram i na stavbu nového hřiště program, ze kterého je možné získat dotaci.

Příbramští se tak uchází o grant, který vypsala společnost RWE Gas Storage. Zmíněná firma vypsala 1. kolo grantového programu pro rok 2011, jehož předmětem je podpora rozvoje regionů a obcí v místech působení této společnosti. Termín podání žádosti končil včera, tedy 31. března.

Žádost o dotaci může předložit kdokoli, avšak při hodnocení jsou upřednostňovány ty projekty, které se přímo zaměřují na rozvoj oblastí v okolí provozů RWE Gas Storage.

Pokud se nachází lokalita, v níž je projekt realizován v okolí některého z provozů společnosti RWE, získává v hodnocení bodové zvýhodnění ve výši 10 bodů. Město Příbram do této lokality patří. Přednostně jsou podporovány aktivity a projekty orientované na mladé lidi a rodiny s dětmi.

V rámci grantového programu je ročně rozdělována částka ve výši asi pěti milionů korun. Nejvyšší příspěvek, který může obdržet jeden žadatel, je půl milionu korun, nejnižší je 10 tisíc korun.

Dětské hřiště v Brodské ulici by mělo mít herní prvky, které budou stylově podobné dětskému hřiště ve Školní ulici či na Komenského náměstí.
Celkový rozpočet projektu je 750 tisíc korun.

Dotace představuje 67 procent z celkového rozpočtu, což je půl milionu a spolufinancování je ve výši 33 procent, tedy v částce čtvrt milionu korun.