Jak se dařilo v minulém roce splnit všechny investiční záměry obce?

Musím říci, že rok 2012 byl pro obec Hvožďany velice bohatým na uskutečněné investice a projekty. Stihli jsme postavit  nové sportovní kabiny v areálu fotbalového hřiště, opravit střechu historické tvrze, provedli jsme intenzifikaci ČOV a čerpací stanice, máme za sebou další etapu rekonstrukce vodovodu ve Vacíkově a přes prázdniny jsme zrekonstruovali sociální zařízení v základní škole. Je nutné říci, že řada těchto investičních akcí byla financována z přijatých dotací, bez nich by nebylo možné řadu investic uskutečnit.  Možná to bude znít neskromně, ale vše co jsme si naplánovali, a někdy i více tak jsme uskutečnili.

 A naopak, co se nepodařilo?
Nedá se říci, že by se nám něco z těch zásadnějších věcí něco nepodařilo.

 Jaký je stanovený finanční rozpočet obce pro rok 2013?
Máme schválený rozpočet ve výši 15 050 000 korun na straně příjmů a výdajů.

 Jaké jsou pro tento rok naplánované investice?
Pro letošní rok máme naplánovanou rozsáhlou rekonstrukci Základní a mateřské školy,  v rámci projektu „Snížení energetické náročnosti areálu ZŠ Hvožďany, kdy se bude budova mateřské školky zateplovat, vyměňovat okna, zateplovat střecha a v obou budovách bude vyměněna otopná soustava. Dále dojde k výměně zdroje vytápění a to z nevyhovujících kotlů na uhlí, budou nainstalována tepelná čerpadla země/voda, která budou brát teplo z hlubinných vrtů. Investičně je to projekt přes deset milionů korun, obec na tuto akci dostala významnou dotaci ze SFŽP. Je to naše hlavní investice, na kterou se chceme plně soustředit, aby dopadlo vše tak jak má a během letních prázdnin se projekt zdárně uskutečnil.  Během prázdnin se budou dále dělat další opravy a úpravy, které projekt neřeší. Věřím, že se v letošním roce děti ve školce dočkají nového sociálního zařízení. Dále máme před sebou poslední etapu rekonstrukce vodovodu ve Vacíkově a tím, po 4 letech završíme kompletní rekonstrukci celého vodovodního řádu v této obci. Je nutno říci, že obec celou akci financovala z vlastních zdrojů, proto jsme ji financovali po částech.

Odrazí se v rozpočtu nějakou měrou zvýšení DPH?
Samozřejmě, jenom když vezmete, že rekonstrukce školy je objemem financí přes deset milionů korun, a zde už to jedno procento bude znát!

Co služby pro občany (vodné, topení, svoz a likvidace odpadu…) – promítne se zvýšení DPH do cen a o kolik?
Co se týká svozu TKO, tak u nás si občané kupují známky na svoz komunálního odpadu, a tuto částku my nemůžeme ovlivnit, my ji pouze přeúčtujeme obyvatelům bez jakýchkoliv přirážek. Vodné a stočné bude asi pravděpodobně zvýšeno, ale zatím jsme o tomto v zastupitelstvu nejednali.

Jaká je současná výše těchto poplatků?
Na správním území obce platí lidé za vodné 25 korun/m3 a za stočné 23 korun/m3. Částka za svoz TKO se pohybuje v návaznosti na četnost vývozů během roku, např. svoz 1 x za měsíc 662 korun, např. 42 svozů 1802 korun.

Kateřina Chourová