Před dvěma roky zastupitelstvo schválilo vypracování projektové dokumentace na opravu kapličky. „Vzhledem ke komplikovaným vlastnickým vztahům na stavbě kaple, kde je 144 spoluvlastnických podílů, nebylo možné na opravu žádat z dotačních titulů. Zastupitelstvo proto schválilo financování z rozpočtu obce. Se záměrem obce opravit kapličku byli seznámeni všichni známí vlastníci stavby, kteří dali písemný souhlas s provedením,“ řekla Deníku starostka obce Markéta Balková.

V červnu byl odvezen mobiliář kapličky. Po dokončení oprav opět bude vybavení navráceno do kaple. Do čtvrtka by měly být veškeré práce ukončeny, aby v sobotu 19. srpna mohla být sloužena mše svatá již u opraveného objektu v době konání pouti.

„Při okopání soklu byl odhalen původní žulový sokl z růžové leletické žuly a proto byl očištěn a vyspárován. Provedeme také revizi stavu krovu popřípadě jeho opravy a také vyměníme střešní krytina. Střecha zvoničky a lemování budou provedeny z měděné plechové krytiny. V rámci opravy budou osazena nová okna, včetně žaluziových oken ve zvoničce a vstupních dveří do kaple. Všechny kamenné prvky budou očištěny. Nový barevný kabát dostane kaplička na základě výběru vacíkovských občanů,“ dodala Balková.