Hvožďany na její stavbu využili dotaci Ministerstva pro místní rozvoj ve výši miliónu korun za krajské vítězství obce v soutěži Vesnice roku. Přestřihnutí pásky se tak kromě starostky obce Markéty Balkové a zhotovitele stavby Radka Šimsy účastnila i Miroslava Tichá z výše uvedeného ministerstva.

Prostor kompostárny je monitorovaný kamerovým systémem, aby se předešlo odložení stavebních a jiných odpadů, které na kompostárnu nepatří. „Po zkušebním provozu předpokládáme, že od 16. 9. budou vydávány zdarma čipy k přístupu na kompostárnu všem občanům, tedy jeden čip na jedno číslo popisné. Zájemci o čip se mohou hlásit na obecním úřadě,“ vysvětluje starostka Hvožďan Markéta Balková.

Po dobu zkušebního provozu je kompostárna volně přístupná pro ukládání zeleného odpadu. Bezplatně ji mohou využívat všichni občané nebo vlastníci nemovitostí na správním území obce Hvožďany.