„Tento druh odpadu musí být kompletní. V opačném případě bude jejich odběr zpoplatněn. Žádáme občany, aby tyto odpady předali osobně svozové firmě a nenechávali je ležet podél komunikací,“ uvedla starostka Markéta Balková.

Svoz plastů a papíru pak bude v týdnu od pondělí 22. října. Svázané pytle mají lidé umístit podél hlavních komunikací.