Nebývale vysoké teploty a zejména nedostatek dešťových srážek v minulých týdnech způsobil, že v některých lokalitách došlo k enormnímu zvýšení spotřeby vody z veřejných vodovodů. V některých případech je již spotřeba vody natolik vysoká, že komplikuje dodávku pitné vody.

Vodohospodáři ze společnosti 1. SčV, a.s., která je jedním z nejvýznamnějších dodavatelů pitné vody ve Středočeském kraji, se proto rozhodli požádat příslušné úřady o vydání opatření obecné povahy k omezení používání vody v problematických lokalitách. Jedná se zejména o vydání zákazu používání vody z vodovodní sítě k napouštění bazénů, zalévání, kropení komunikací a k mytí vozidel.

K požadavku na omezení spotřeby vody přistoupili vodohospodáři například v osadě Pořešice a její části Bláhova Lhota na Sedlčansku. „Tam se, vedle vyšší spotřeby vody, dlouhotrvající sucho a teplo nepříznivě projevilo i na omezení vydatnosti vodního zdroje. Aktuální dostupné množství vody ve zdroji již nestačí k plynulému zásobování osady Bláhova Lhota a voda zde musí být doplňována do místního vodojemu cisternou,“ uvedl specialista-technolog vody 1. SčV Petr Vašek.

Podobná je situace i v některých dalších obcích zásobovaných z lokálních zdrojů, například v Drahlíně či Skrýšově. „Ačkoliv vodovody v těchto obcích společnost 1. SčV přímo neprovozuje, pomáhá jim alespoň s dovozem pitné vody cisternami,“ doplnila tisková mluvčí vodohospodářů Kristina Blaszczyková .

V ostatních lokalitách jako jsou Sedlčany, Příbram, Mníšek pod Brdy, Jesenice či Čelákovice, se zatím daří plynulé dodávky pitné vody zajišťovat bez větších obtíží. V případě déletrvajícího sucha se ale i tam může situace rychle změnit. Proto vodohospodáři nabádají odběratele, aby s vodou hospodařili rozumně a zbytečně jí neplýtvali.

Při nedostatku vody si vypomáhají některé organizace jako například nejrůznější dětské tábory. „Vody máme dost, protože máme dostatečně hluboký vrt, takže si k nám pro vodu jezdí i z okolních táborů. Aby děti přežily vedra, tak občas pustíme, kropení, aby se zchladily,“ uvedl jeden z vedoucích skautského tábora Na Dědku Vítězslav „Tesák“ Doležal. Ovšem i oni zaznamenali výraznější sucho než jindy. „Potůček, co odtud teče až do Blatné, tak je poprvé za třicet let úplně vyschlý,“ dodal.

Problémy mají i některé obce například s údržbou fotbalových hřišť. „Po vydání zákazu čerpání vody z požárních nádrží Středočeským krajem v rámci přijatého nařízení máme s údržbou fotbalového hřiště problém, jediným zdrojem vody je totiž požární nádrž. Naštěstí se po víkendových deštích hřiště trochu vzpamatovalo a požární nádrž se doplnila,“ prozradil starosta Zduchovic Petr Švagr.

Naopak místní chataři zatím na zalévání čerpají vodu z Vltavy a tak v místní chatové oblasti najdete jak plné bazény, tak i relativně živé záhony a zelené trávníky. Rozvod užitkové vody si totiž rekreanti většinou vybudovali společně ještě za socialismu a nyní se jim rozvod z řeky hodí.

Také rybáři v Příbrami i okolí si zatím na extrémní sucho a horko příliš nestěžují. „Výrazný úhyn ryb jsme zatím nezaznamenali, po deštích z tohoto týdne se voda okysličila, takže Příbram je na tom zatím relativně dobře,“ sdělil Deník hospodář příbramských rybářů Tomáš Jarolímek.

Středeční bouřky částečně doplnily i stav hladin vodních toků a ploch v regionu. Minimum srážek se už začalo projevovat například na poklesu hladiny rybníku Papež v Dobříši. Slabý přítok má i rybník v Bohutíně.

„Tady je zatím vody dost, také v okolních rybnících není znát žádný úbytek. V pořádku to vypadá také na Slapech, na Kamýku a kolem Rožmitálu, ale je znát, že přítoky do nádrží výrazně slábnou,“ řekl rybář, na kterého jsme u „Pecováku“ v Bohutíně narazili. Pokles hladiny je viditelný v Litavce, kde při porovnání se stavem při bleskové povodni před dvěma měsíci, kdy bylo koryto zarovnané, je nyní minimum vody, protéká jen úplně dole a místy je vidět i samotné dno koryta.