Z žáků se na týden stávají průvodci, jsou oblečeni v historických kostýmech a každý má nastudovanou určitou část dějin zámku v trvání tří minut. Návštěvníky si v jednotlivých sálech předávají.

K obsahu dopisu, na jehož základu inspekce provedla kontrolu, místostarosta stručně poznamenal: „V textu bylo především uvedeno, že žáci jsou vykořisťováni, protože provádí činnost, za kterou by měli ve státním zámku dostat zaplaceno. Inspekce neshledala žádnou závadu. Dala pisateli zčásti za pravdu jen v jednom bodu. V pondělí po skončení týdenního provádění sice mohou, ale nemusí žáci do školy a mají omluvené volno. Inspekce vytkla, že volný den by neměl být na uvážení žáků, ale povinný. Podle inspekce má být uděleno takzvané ředitelské volno."
Místostarosta Sedlčan veškeré argumenty stěžovatele považuje za nevěrohodné a je přesvědčen, že kastelánku zámku Ludmilu Fidlerovou ani školy zapojené do této zajímavé činnosti udání neodradí.

„Nebyl to anonym," tvrdí ředitel 2. ZŠ Sedlčany Jaroslav Nádvorník. „Pisatel byl v mailu podepsán. Jeho jméno nám však ani na požádání inspekce nesdělila s odkazem na správní řízení s jeho přáním zůstat v anonymitě. Přitom vím, že podle zákona o podávání informací máme právo se jméno stěžovatele dovědět. Ale je mi to v podstatě jedno," poznamenal. Za naprosto absurdní považuje u jednoho z nejúspěšnějších vzdělávacích projektů za posledních dvacet let již samotné podezření, že by mělo jít o vykořisťování žáků.

„Pisatel dále tvrdil, že jsou děti ubytovány v nehygienických podmínkách, že stravování je také nedostatečné, že paní kastelánka je zesměšňuje a je na ně zlá," upřesňoval ředitel další výhrady neznámého. Protože se řetězového provádění o týden dřív než škola Propojení zúčastnili také žáci ZŠ z Vrchotových Janovic, obeslal pisatel se stejnými výhradami nejen Českou školní inspekci v Příbrami, ale také v Benešově a stejně tak hygieniky v obou městech. „Inspektoři se ptali žáků, zda je nutíme, aby šli v pondělí do školy. Odpověděli po pravdě, že je škola omlouvá, pokud se cítí unaveni," poznamenal Nádvorník. Vyhlášení ředitelského volna pro všech 403 žáků, kteří 2. ZŠ Propojení navštěvují, odmítá.

„Plýtvat touto možností kvůli dvaceti dětem, které se řetězového provádění účastní, nebudu. Navíc s udělení ředitelského volna počítáme při učení v přírodě na Častoboři nebo při technických problémech ve škole či vzdělávání pedagogického sboru," zdůraznil. Označení průvodcovských služeb za zneužívání dětské práce je podle slov Nádvorníka naprosto směšné. Propočetl, že pokud si tříminutové vystoupení každého žáka při jedné prohlídce vynásobíme počtem skupin turistů, které tudy projdou za den, „pracují" děti denně půl hodiny.

Stejně tak nesouhlasí s tím, že ubytování a stravování je nevyhovující. „Děti spí na lůžku nebo na karimatce ve vlastním spacáku, k dispozici mají sprchy, stravují se buď v místní školní jídelně nebo v provozovně veřejného stravování," vysvětlil. Myslí si, že stěžovateli nešlo o ochranu „prací ztýraných žáků", ale o dehonestaci Ludmily Fiedlerové. „Kdo ji osobně pozná, tak ví, že by tahle super šikovná skvělá kastelánka, která pro zámek Vrchotovy Janovice dýchá a sehnala pro něj nejeden obří grant, nebyla na děti zlá. Jedná se o cílený útok na ní, do kterého jsou bohužel vtaženy čtyři státní instituce, dvě školy, čtyřicet žáků, několik učitelů, dva ředitelé a jeden skrytý nespokojený občánek," glosoval celou kauzu. Marie Břeňová