Zašedlé domy příbramského březohorského sídliště, neustále připomínající vzezřením minulý režim, čekají v nejbližší době lepší časy. Příbram totiž uspěla při podávání žádosti o dotaci z evropských fondů v rámci Integrovaného plánu rozvoje města (IPRM). Pro vlastníky bytů na sídlišti to znamená, že už letos a v následujících několika letech budou moci žádat čtyřicetiprocentní dotaci na opravy například fasád domů či střech.

Příbramská radnice nejprve shromáždila všechny návrhy na projekty, mezi kterými byly jak ty plánované městem na rekultivaci veřejné zeleně, opravy parkovišť nebo budování dětských hřišť, tak i předběžné návrhy vlastníků bytů na revitalizaci bytových domů, a s nimi se zúčastnila soutěže na ministerstvu pro místní rozvoj s dalšími 24 městy. Mezi obcemi s počtem obyvatel od 20 do 50 tisíc získala Příbram největší obnos.

Celkové náklady IPRM byly v žádosti stanoveny na téměř 250 milionů korun, přičemž dotace by dosahovala výše 137 milionů korun. Nakonec do Příbrami poputuje z Evropské unie mezi roky 2009 až 2015 celkem 183 milionů korun.
„Jsem velmi rád, že náš projekt revitalizace březohorského sídliště uspěl. Očekávám, že s pomocí peněz z Evropské unie dáme tomuto nejstaršímu sídlišti v Příbrami novou tvář,“ řekl starosta Příbrami Josef Řihák.

Na základě schválené dotace se celkové náklady sníží z 250 na 183 milionů korun. Z toho 110 bude na revitalizaci veřejných prostranství, na níž získá město dotaci z 85 procent. Zbytek, tedy 73 milionů korun, budou výdaje na regeneraci bytových domů. V tomto případě získají vlastníci bytů čtyřicetiprocentní dotaci na pokrytí nákladů. Mezi nejčastější návrhy projektů, se kterými se předběžně vlastníci do programu zapojili, patřily především opravy fasády, rekonstrukce střechy a výměna oken.

Díky odsouhlasení privatizace řady bytů i z březohorského sídliště městským zastupitelstvem se tak možnost přihlásit se o evropské peníze týká daleko většího počtu lidí. V květnu uspořádá radnice seminář pro žadatele o dotace na regeneraci bytových domů.

„Při přípravě projektu jsme jednali s představiteli společenství vlastníků bytových jednotek na sídlišti. Podrobné podmínky, za jakých bude možné čerpat peníze z dotace od Evropské unie, se lidé dozvědí až poté, co se uskuteční výše zmíněný seminář. Zatím nelze podávat žádosti o dotaci. Doporučuji ale všem představitelům společenství vlastníků bytových jednotek na březohorském sídlišti, aby začali intenzivně pracovat na projektech regenerace svých bytových domů,“ doplnil starosta Josef Řihák.