Za celou dobu bude vypsáno šest výzev, při nichž mohou vlastníci domů na Březohorském sídlišti podávat žádosti o dotace na své projekty týkající se například oprav fasád, zateplení či rekonstrukce střechy. První z výzev se uskuteční v druhé polovině tohoto roku.

Obyvatelé sídliště budou moci využít na regeneraci domů asi 81 milionů korun, přičemž 60 procent pokryjí dotace z Evropské unie.

Co se týká revitalizace veřejných prostranství, město Příbram již schválilo seznam projektů, které chce s pomocí dotace realizovat v příštích pěti letech. Je mezi nimi například výtah v kulturním domě pro tělesně postižené, oprava veřejného osvětlení či obnova zeleně.

„Řada občanů bohužel odešla ze setkání zklamaná, neboť informace, které dostali, jsou pro ně velmi komplikované. Bohužel, systém čerpání dotací z Evropské unie je daný a musíme jej důsledně dodržovat. Složitost čerpání dotací je to, co mi na Evropské unii vadí. Pokud ale chceme dotaci čerpat, musíme pravidla respektovat,“ uvedl starosta Příbrami Josef Řihák.

Podrobné informace k Integrovanému plánu rozvoje města Příbram najdou zájemci na internetových stránkách města.