Bílý věžák, který před několika lety obepínalo lešení signalizující modernizaci a zateplení, pomalu opadává kolemjdoucím na hlavu.

Obyvatelé Březohorského sídliště už začali s vytvářením různých projektů na opravy svých bytových domů za finanční podpory evropské unie. Ta jim totiž v rámci několika kol Integrovaného plánu rozvoje města zaplatí šedesát procent nákladů. V aktuální výzvě si společenství vlastníků s úspěšnými projekty rozdělí přes čtrnáct milionů korun.

„Hodnotící komise vybrala šest žadatelů na poskytnutí dotace s jedním náhradníkem. Vybrané projekty se týkají modernizace společných prostor domu, tři záměry počítají s opravou střechy a u dalších dvou se jedná o zateplení,“ přiblížil starosta Příbrami Josef Řihák.

V sérii výzev k podávání projektů získají obyvatelé sídliště na regenerace domů celkem téměř padesát milionů korun. „Lidé se naučili připravovat dobré žádosti ke svým projektům. V počátcích jsme se báli, že by právě administrativní část mohla být velkou překážkou v čerpání evropských peněz. Příprava těchto dokumentů není totiž vůbec jednoduchá,“ připomněl starosta Řihák. „Obyvatelé se také ptají, proč nemohou žádat o dotace třeba na drkolnovské sídliště. To ale není možné, protože program se týká pouze vybrané oblasti Březohorského sídliště,“ doplnil starosta.

Při výběru vhodné lokality pro integrovaný plán rozvoje města bylo třeba splnit alespoň tři požadavky z řady ukazatelů, mezi kterými figurovala i kriminalita či demografické údaje. Březohorské sídliště splnilo čtyři parametry, žádné jiné území nedosáhlo minimálních požadavků.

Další chystaná výzva měla původně mezi společenství vlastníků rozdělit dvanáct milionů korun, nakonec to bude ale patnáct milionů korun.

Dohromady přes sto milionů korun z dotací může čerpat i město na projekty týkající se veřejných prostranství. Mezi ty patřila například v polovině srpna dokončená přestavba ulice Bratří Čapků, v budoucnu město peníze využije na rekonstrukci náměstí 17. listopadu, ulice 28. října nebo třídy Osvobození. Peníze bude možné čerpat až do roku 2015.