Po delší debatě, které se zúčastnil i ředitel Diama Zbyněk Skála, aby odpovídal na dotazy, zastupitelé nezaujali žádné stanovisko. „Většina z nás je pro variantu, která to řeší v rozumné dohledné době a je nejméně prašná a hlučná. Tedy, pokud se shodneme, že haldy skutečně představují ekologickou zátěž," sdělil před uplynulým jednáním zastupitelů starosta Příbrami Jindřich Vařeka.

Pro variantu, která zahrnuje možnost, že by kamenivo mohla převážet lanovka, se souhlasně vyjádřila i většina dotčených obcí. Haldy by se odtěžily a posloužily by jako stavební materiál. Zbyněk Skála na zastupitelstvu připomněl, že se na toto téma bude konat po prvním květnovém týdnu veřejná debata. Někteří zastupitelé navrhli, aby se pro jednu z variant Příbram rozhodla až po zmíněné diskuzi, která se uskuteční 9. května v budově bývalých Rudných dolů. Čtvrtá varianta počítá s převozem odvalu na jiné místo, kde bude zpracováván na kamenivo.

Podle směnnosti může tato varianta odvaly převážet osm až 21 let. Maximální vzdálenost, na kterou se dají odvaly převézt, je 10 kilometrů. Došlo by tak k odsunutí problému do míst, kde nebude obtěžovat.