A na zahradě kolem ní se mu bez podpor i bez dotací podařilo vybudovat pozoruhodnou soustavu tůní v lukách. Její struktura vychází z pozorování, jak se voda chová za deště. A kromě zadržování vody v krajině nabízí vhodné prostředí nejen pro obojživelníky, ale i spousty druhů ptáků či hmyzu.

O předávání Ceny Ivana Dejmala informoval v pondělí Ondřej Petrovský, ředitel Nadace Ivana Dejmala pro ochranu přírody. Právě tato nadace společně se Společností pro krajinu uděluje jednou za dva roky ocenění spjaté se jménem Dejmala, někdejšího politika a ekologa, který byl v letech 1991 – 1992 ministrem životního prostředí. Tato cena má poukázat na mimořádné počiny související s péčí o krajinu, provázené pokorou a úctou k životnímu prostředí.

Křížkovu soustavu tůní vyzdvihuje ředitel Petrovský jako příklad pro ostatní. „Zachytí přívalovou vodu z dešťů a ta je pak v době sucha dlouhodobě k dispozici. Zároveň zajišťuje životní prostor pro celou řadu ptáků, obojživelníků, ale i rostlin,“ zdůraznil. Přímo na místě mohli výsledek obdivovat účastníci nedělní malé slavnosti, spojené nejen s předáním ocenění, ale i s vysazením památného dubu, který bude tuto událost připomínat.

Slovy chvály nešetří ani starosta obce Kosova Hora Martin Krameš (za STAN). „Počinů pana Křížka si velmi vážím a jsem rád, že tu máme takto aktivní občany,“ ocenil. „Jako obec s ním spolupracujeme na řadě dalších projektů – a budeme v tom chtít pokračovat i do budoucna,“ konstatoval.

Zdařile fungující systém působící dojmem, jak by součástí krajiny byl od nepaměti, zároveň potvrzuje, že do práce se s kloudným výsledkem může v tomto oboru pustit skutečně kdokoli. „Před pěti lety, kdy jsem s úpravami začal, jsem neměl žádné přechozí zkušenosti; vše jsem vyčetl a vypozoroval,“ svěřil se novopečený laureát Dejmalovy ceny Křížek.

„Příroda nám dává sama návod, jak s ní pracovat a jak jí pomoci. Stačí se držet přirozených procesů, dát jim šanci – a pak už to funguje samo,“ přibližuje svůj návod, který lze shrnout jednoduše: umět se dívat a vnímat okolí.

Křížka současně těší příznivé ohlasy veřejnosti – poměrně často odpovídá na dotazy, jak s podobnými úpravami začít – a věří, že skutečně bude mít hodně následovníků. „Drobné úpravy jsou v silách každého a pozitivní dopad na přírodu je znát prakticky ihned. Stačí mít trochu nadšení a odvahy, vzít do ruky lopatu nebo požádat místního bagristu – a pak už to jde skoro samo,“ připomněl.

Předchozí laureáti Ceny Ivana Dejmala

- 2009: Čestmír Klos, novinář, který byl nominován za své celoživotní dílo v propagaci tématu krajiny a šíření myšlenek zlepšujících věci veřejné

- 2011: Vladimír Buřt, místostarosta města Horní Jiřetín a neúnavný odpůrce prolomení limitů těžby v Podkrušnohoří

- 2013: Dagmar Kjučuková, místostarostka šumavské obce Zdíkov, vůdčí duch Okrašlovacího spolku Zdíkovska, jež se kromě péče o Zdíkov a šumavskou přírodu a krajinu věnuje i ochranářským aktivitám

- 2015: Martin Říha, architekt a urbanista, který je příkladem korektního, o odbornost se opírajícího profesionála působícího ve veřejné správě, usilujícího o nalezení řešení splňujících kritéria udržitelného rozvoje území

- 2017: Miloslav Nevrlý, který je znám nejen jako vynikající přírodovědec, ale také jako vlastivědný badatel a excelentní popularizátor přírody a historie Jizerských hor

Kdo stojí za udělováním ocenění

* Nadace Ivana Dejmala pro ochranu přírody:

- Podporovat projekty na zadržování vody v krajině si vytkla mezi své priority již před několika lety. „Zajišťujme spolufinancování větších akcí nebo plnou úhradu těm menším. Za poslední roky jsme podpořili několik velmi kvalitních projektů v řádu stovek tisíc korun,“ uvedl předseda správní rady nadace František Pelc.

- Nadace pomohla třeba se zadržováním vody v horských rašeliništích, přispěla k rušení meliorací, které stahují vodu z cenného území, nebo podporuje budování tůní a mokřadů.

* Společnost pro krajinu:

- Rozvíjí odkaz svého zakladatele – ekologa, urbanisty, ministra životního prostředí, navrhovatele zásadní ekologické legislativy a iniciátora řady ekologických aktivit Ivana Dejmala. „Považujeme za důležité upozornit na konkrétní počiny týkající se krajiny a na jejich příkladu ukázat, jak i jednotlivec může svojí aktivitou pozitivně ovlivňovat krajinu, ve které žijeme,“ řekl předseda Ivan Plicka.

- Cena Ivana Dejmala je jak uznáním jak pro samotného laureáta, tak zároveň připomínkou zakladatele společnosti. Ten citlivé nakládání s vodou v krajině vnímal jako důležité téma, kterému je potřebné věnovat náležitou pozornost, už dlouho před svou smrtí v roce 2008.

Zdroj: Nadace Ivana Dejmala pro ochranu přírody