První zmínky o rybníku, který známe dnes jako Dolejší Oboru, pochází z roku 1527. V roce 1575 pak mlynář Matěj Podhrázský odkázal svůj mlýn na rybníku, tehdy zvaném Podměstský, i s loukou a přilehlým sadem, příbramskému špitálu pro zaopatření jeho chudých obyvatel. Následně Příbram odkoupila od císaře Rudolfa II. i samotný rybník. Ten ale během třicetileté války značně zpustl. V roce 1699 byl byl vyloven a zrekonstruován. Nadále se používal jako chovný rybník.

V létě roku 1735 byl v Podměstském rybníku nalezeno tělíčko novorozené holčičky. Pátrání po krkavčí matce však nebylo úspěšné. Podrobily se mu jen děvečky a podezřelé ženy z města, měšťanky nikdo neprohlížel.

V roce 1756 byla pod zdejším mlýnem vybudována úpravna rudy, ve které se vytěžená ruda drtila a roztříděná dodávala do stříbrné hutě. O pár let později Příbram mlýn prodala. Nový majitel se zavázal mlít zdarma slad pro měšťanský pivovar. Pro nedostatek vody mu později byla daň z mlýna snížena.

V roce 1792 už se o rybníku, který stále sloužil jako chovný, píše jako o Dolejší Oboře. Došlo k jeho rozšíření a v roce 1855 tu byly vystavěny tzv. koupele. Plavčík, bývalý voják a mistr v plavání Jozef Ďupák, tu chlapce učil zdarma plavat. Počátkem 19. století se poblíž Dolejší Obory přestěhovala jatka a v roce 1913 sem byl přemístěn i dobytčí trh.

Mlýn, který byl přestavěn do moderní podoby, už tehdy vlastnila rodina Marešových, která do něj značně investovala. Marešovi byli majiteli mlýnu ještě v roce 1956, kdy jim ho komunisté demontovali a kovové součásti skončily v Kovošrotu „ve prospěch lidového sběru a plnění sběrové plánu“.

„V říjnu 1984 se začal budovat obchvat města od Příbramského potoka kolem pekárny a mlékárny. Druhou etapou výstavby, která jako vždycky trvala déle, než se plánovalo, protože „další komplikace kolem stavby vyžadovaly některé doplňky“, byl úsek od potoka ke kasárnám s napojením na mostě u Dolejší Obory. Dne 11. listopadu 1986 zahájil generální dodavatel stavby ZRUP Příbram demolici Marešova mlýna, ve kterém byl naposledy umístěn sklad nábytku. Část Dolejší Obory byla zavezena a během následujících let byla vybudována křižovatka s kruhovým objezdem. Zbytek haldy hlušin je za ní pod náletovými dřevinami patrný dodnes,“ uvedla loni pro radniční časopis Kahan ředitelka příbramského archivu Věra Smolová.

V pondělí 22. března odstartovalo Ředitelství silnic a dálnic rekonstrukci kruhového objezdu, kterým v průměru projede přes 17 tisíc aut denně. V první etapě, která by měla trvat do 22. dubna, budou práce probíhat ve vnitřním kruhu. Opravu provádí společnost M-Silnice Group. Celková cena rekonstrukce činí přes 7,25 milionu korun.