Rok 2015 je za námi. Pro někoho to byl zcela obyčejný rok a pro jiného zase rok plný významných událostí. Mezi ty nejdůležitější rozhodně patří masová nelegální migrace, občanská válka na Ukrajině, řecká krize, boj s Islámským státem a teroristické útoky. Současný svět má mnoho problémů. Počet obyvatel překročil 7 miliard a téměř polovinu všeho bohatství vlastní jen procento světové populace.

A jaký bude nastávající rok?

Nejvzdálenější a také nejpomalejší planeta Pluto se od roku 2008 pohybuje ve znamení Kozoroha, ve kterém setrvá až do března roku 2023, kdy přejde do znamení Vodnáře. V současné době se nachází přibližně uprostřed své cesty tímto znamením. Pluto při průchodu znamením Kozoroha bude silně ovlivňovat globální elitu, nadnárodní korporace, organizace, spolky a jedince, kteří mají v rukou skutečnou moc. Skutečné bohatství a moc jsou stejně tak jako Pluto neviditelné. A Pluto vládne všemu, co se nachází pod povrchem, všemu tomu, co není na první pohled viditelné. Globalizaci řídí globální elita, která svou moc uplatňuje prostřednictvím nadnárodních korporací, různých účelově vytvořených organizací a spolků nad všemi zeměmi světa a všechny státy řídí tak, aby je všechny nakonec ovládla a následně jim celosvětově (globálně) vládla. Jejím cílem je také ovládnutí všech zdrojů, které zeměkoule nabízí, zavedení jednotného finančního a náboženského systému, snížení celkového počtu obyvatel a v neposlední řadě vytvoření nového poslušného člověka. Tyto cíle a procesy nejsou na první pohled viditelné, veřejnoprávní média o nich neinformují, tak zdání svobody a demokracie zůstává zachováno. Přeci nebudeme věřit teoriím, které jsou označovány jako konspirační. I mezi malými dětmi můžeme pozorovat, že někdo chce být šéfem již na pískovišti. Tak proč by někdo nechtěl ovládat celou zeměkouli. Nakonec to, že existují nějaké plány na ovládnutí světa, neznamená, že budou v dohledné době a plně realizovány. Sociální procesy probíhající ve společnosti jsou vždy dlouhodobé a i v případě jejich korekce setrvačné. A boj o změny urputně probíhá a vede se nepřetržitě a nezávisle na tom, jaký je zrovna rok. V roce 2016 bude oslabovat americký dolar jako rezervní světová měna. K jeho pádu pravděpodobně ještě nedojde. Jeho stabilita je prozatím udržována tištěním dalších dolarů. Tento postup mimo americké centrální banky FED praktikuje i centrální banka eurozóny (ECB). Ve prospěch obou výše uvedených měn působí i česká centrální banka (ČNB) a to znehodnocováním silné koruny. V prosinci měnový výbor americké centrální banky (FED) zvýšil základní úrokovou sazbu z minima, na němž byla sedm let. FED tímto rozhodnutím vyslal zřetelný signál, že stav amerického hospodářství hodnotí příznivě. Čas ukáže, je-li to pravda. Pokud po několika měsících vrátí úrokovou sazbu opět na minimum, tak se mýlil. Situace je o to složitější, že ve hře jsou americké dluhopisy ve výši nejméně 18 bilionů dolarů. Rusko, Čína a další státy společného hospodářského uskupení BRICS (Brazílie, Indie, Jižní Afrika) budou pokračovat v úsilí o odpoutání se od dolaru a o rozšíření používání vlastních měn ve vzájemném obchodu. Podle rozhodnutí Mezinárodního měnového fondu (MMF) se od října 2016 zařadí čínský jüan vedle amerického dolaru, eura, japonského jenu a britské libry do koše hlavních světových měn. Tímto krokem vlastně MMF uznal Čínu jako globální ekonomickou mocnost, mocnost, se kterou se musí počítat. Podstatnou úlohu v tomto procesu „dedolarizace" může sehrát prodej amerických dluhopisů pod cenou a nákup fyzického zlata. Přiměřená ztráta kompenzovaná zlatem je vždy lepší než úplná ztráta. Plutova role dále spočívá ve vypořádání se s hříchy našich předků a nemusí jít pouze o hříchy generaci předchozí. Jeho akce nemůžeme považovat za něco, co souvisí se spravedlností, neboť generace, kterých se dotknou, za ně nemusí nést zodpovědnost, či dokonce ani nevědí, jaké hříchy jejich předkové spáchali. V tomto smyslu by se dalo spíše hovořit o jakém si překonávání karmického dluhu či zatížení. Kdysi bylo sto milionů Indiánů svrchovanými vládci nad celým územím Spojených států. Dnes mají dva miliony Indiánů suverenitu nad dvěma procenty tohoto území. Kolonializmus byl v 19. století pokládán za zcela legitimní formu civilizačního procesu. Někomu mohlo připadat legitimní i vyvolání Arabského jara a státních převratů od Tunisu přes Egypt a Libyi po Sýrii, která jako jediná dokázala odolat. Čas ale přináší na tyto události nové pohledy, zejména když nás zasáhnou jejich důsledky. A tak vypořádávání se s hříchy pod vlivem Pluta zase nebude patřit mezi dokonalé, nejspravedlivější a trvalé, ale bude odrážet současné rozložení sil a moci. Realizaci politiky globální elity v současné době zabezpečují Spojené státy ve spolupráci se svými evropskými partnery. Již v roce 2015 jste si mohli povšimnout, že jejich moc oslabuje. Mimo neúměrně vysokého zadlužení mají i další problémy. Jedním z nejkřiklavějších je, že mají nepředstavitelně vysokou spotřebu. Zhruba 320 milionů obyvatel USA, což je 4,4 % světové populace, začalo spotřebovávat téměř polovinu přírodních zdrojů planety. A pokračování nebo dokonce rozšiřování této nadspotřeby na další území by mělo v brzké době pro planetu osudové následky. Proto bude v následujících letech pokračovat oslabování anglo-amerického centra moci a vytváření nového íránsko-čínského centra, které bude postupně přebírat potřebné pravomoci. Vlivy těchto změn samozřejmě pocítíme i na domácí scéně. Některé procesy byly správně a včas nastartovány. Prohlubování obchodních vztahů s Čínou nám přinese užitek. Protože Pluto vládne všemu co je v podzemí, tedy i dolům, lze v brzké očekávat i nové informace týkající se privatizace OKD.
Na osobní úrovni bude pohyb Pluta Kozorohem pomáhat nejvíce Kozorohům, a to především těm, kteří mají sklon k aktivnímu myšlení a jednání. Ve Vodnářích, Blížencích, Lvech a Střelcích bude vyvolávat vnitřní napětí. Budou toužit po uplatnění, ale na druhé straně nebudou chtít přijímat důležitá rozhodnutí. Ryby, Býci, Štíři a Panny dostanou šanci aktivovat své síly a plně využít šance, které se jim naskytnou. Zrozencům ve znamení Berana Raka a Vah nebude dopřáno sedět v klidu, ale budou nuceni k aktivní účasti na okolním dění.

Neptun se bude pohybovat znamením Ryb. V tomto mystickém znamení setrvá až do roku 2026. Lidem přinese zvýšenou intuici, vnímavost a citlivost. Neptun vládne Rybám, a proto v tomto znamení je nejsilnější. Neptun zpochybňuje Saturnův ohraničený pohled na svět. Neptun stejně jako voda podemílá a rozpouští vše, čeho se dotýká, rozmělňuje jakékoli jasné vymezení. Neptun je planeta, která chce dosáhnout jednoty. Neptun přináší schopnost idealismu, schopnost skutečně a vědomě vnímat duchovní rozměr světa. S objevem Neptuna přišly také sny o ideální společnosti a ideálním světě. Sám symbol Ryb, kdy jedna ryba se snaží plavat dopředu a druhá dozadu, napovídá, že nic nebude tak jednoduché, jak se na první pohled zdá. Neptun je svět, kde nás neomezuje čas a prostor, neexistují jasné hranice a vše se stává relativním. Pod vlivem Neptuna docházíme ke zjištění, že takzvané dobro a zlo, pravda a lež, jsou pouze pojmy a jen skutečně málo věcí je takových, jakými se zdají být. Neptun může být prostředníkem v chápání naší dávné minulosti. Velké množství archeologických nálezů nezapadá do evoluční teorie. Vědecké prameny o těchto objevech většinou mlčí, protože je nedokážou vysvětlit. Nejzajímavější nálezy evokují představu, že druh "Homo sapiens" byl na Zemi již v dávné minulosti. A byli to pozemšťané, mimozemšťané nebo nějací cestovatelé časem? Existoval-li někde ve vesmíru již v tak dávné době druh, schopný cestovat prostorem a časem, zdá se možnost řízeného vývoje života na Zemi zcela reálná. Ostatně zprávy o tom nalézáme na celém světě v pověstech a mýtech všech starých civilizací. Vždyť při velikosti vesmíru by bylo velmi opovážlivé tvrdit, že lidé jsou v něm jedinou inteligentní formou života. V reálném životě se mohou začít objevovat situace, které byly se značnou dávkou fantazie ztvárněny ve sci-fi filmech. Můžeme to přirovnat k situaci, kdy se v praxi začaly realizovat vynálezy, o kterých Jules Verne jenom snil a psal. Na osobní úrovni budeme hledat nové ideály a nový smysl života. Bude se zvyšovat touha po splynutí s přírodou a kosmem, což může vést k touze po netradičním způsobu života. Postupně se může obnovovat struktura občanských společností, založených na shodných zájmech a vzájemné pomoci. Lze očekávat příliv nových myšlenek a idejí, které mohou tvořit základ pro nové uspořádání společnosti. Jejich naplnění však bude záležet na tom, kolik z nás se bude schopno spojit k jejich realizaci. Je třeba také počítat s tím, že Neptun má i své negativní stránky, jako je přetvářka, klam a lež. Vliv Neptunu nejsilněji pocítí Ryby. Budou získávat nové poznatky, měnit své dosavadní názory a hledat nové hodnoty. Ale to vše pouze v případě, že budou schopny přijímat realitu. Zrozenci ve znamení Blíženců, Panny a Střelce dostanou možnost aktivně se zapojit do boje s nešvary, ale pouze v případě, že v sobě naleznou dostatek odvahy a ochotu podstoupit riziko. Zrozencům ve znamení Býka, Raka, Štíra a Kozoroha bude Neptun pomáhat dobrými nápady. Jejich intuice jim bude ukazovat správný směr. Nesmí však zapomenout na toleranci a velkorysé kompromisy. Berani, Lvi, Váhy a Vodnáři se budou obtížně vyrovnávat se stavem společnosti. Jejich svědomí by rádo bojovalo za lepší svět, rozum je však bude nabádat k tomu, aby se přizpůsobili.

Planeta Uran se bude pohybovat ve znamení Berana, ve kterém setrvá až do května 2018. Uran lze spojovat s novými myšlenkami pronikajícími do společnosti. Některé z nich mohou brát dech svým dopadem a revolučními změnami, které způsobují. Uran je dále spojen s novým myšlením, vynálezy, objevy a zejména s technologickým pokrokem. Působí zcela nedemokraticky, často dokonce neústupně a svéhlavě. Svou nezávislou cestu si razí tím, že podněcuje k protiakcím a inklinuje k opozici. Uran v Beranu urychlí probíhající změny. Lze očekávat situace, v nichž hlavní úlohu bude hrát originalita, nezávislost, rychlost, neústupnost, možná i extrémizmus a občanská neposlušnost. Přímost a tvrdost vznikajících nových požadavků upozadí diplomacii, a tím se mohou komplikovat vztahy uvnitř států i mezi státy. Ve vyhrocených situacích mohou státy sledovat především vlastní zájmy a chránit své obyvatele a hospodářství. Složitostí doby budou zatížené i osobní vztahy, které zaznamenají nárůst agresivity. Lze očekávat zásadní změny především ve výrobě a přepravě energie, v dopravě, ve využívání nanotechnologií, v genetice, v informatice a komunikaci. Stále více se bude rozvíjet systém digitální kontroly obyvatelstva. K tomu může posloužit i rozšiřování bezhotovostního platebního styku až do stavu zrušení hotovosti. Kdo má kontrolu nad penězi, má kontrolu i moc nad všemi lidmi i celým světem. Uran podporuje touhu po nezávislosti, kterou si asi každý představuje jinak. Ruku v ruce s nezávislostí a svobodou musí jít odpovědnost. S Uranem v Beranu se těžko plánuje. Vše má rychlý spád, vše se rychle mění. To vše bude mít vliv na osobní vztahy. Vztahů na zkoušku nebude ubývat, ale naopak přibývat. Možnost změny je tak lákavá. Je třeba si uvědomit, že se experimentuje s rodinou, základním stavebním kamenem každé společnosti, jejíž úloha při výchově dětí byla a je nezastupitelná. U nás se téměř polovina dětí rodí mimo manželství. V loňské předpovědi jsem varoval před poklesem porodnosti těmito slovy: "Pokles porodnosti v určitých zemích se neprojeví ihned, ale v budoucnosti může představovat pro některé národy a země obrovské problémy. O některých budoucích vítězstvích nemusí rozhodovat zbraně, ale dělohy." Pro milion migrantů s vyškolenými průvodci, dobrým logistickým zabezpečením a potřebnými informacemi se sjednocená Evropa bez opravdových politiků, bez střežených hranic a vlastní armády (rozuměj armády pod národním nebo alespoň evropským velením) stala snadným soustem. Státní útvar, který nedokáže kontrolovat své hranice je vlastně nefunkční. A za bezpečnost státu vždy někdo zodpovídá. Bez nápravy tohoto stavu nemůžeme uprchlické krizi čelit, ani ji začít úspěšně řešit. V této souvislosti si zkuste odpovědět na otázku: „Čí vůli v tomto divadélku politici plnili? Přání svých občanů – voličů, přání své strany nebo přání globální elity?" Nejhorší na celé situaci je, že velká část politiků svou neschopnost ani nemusela moc hrát. O budoucím vývoji situace rozhodne tlak zdola, tlak obyvatelstva. Je naplánována postupná migrace desítek milionů lidí. Spolu s migranty se do Evropy mohou dostávat lidé, kteří mohou chtít škodit. A představte si, kolik je v Evropě třeba jaderných elektráren, chemiček, úpraven vody, přehrad, dopravních a komunikačních uzlů. V příštím roce bude zahájeno budování evropské armády.

Na osobní úrovni vliv Uranu nejvíce pocítí Berani. Budou plni energie. Často budou muset přijímat závažná rozhodnutí ve složitých podmínkách. Budou se muset zbavovat starých životních schémat a nastoupit novou cestu seberealizace. I zrozenci ve znamení Býka, Panny, Štíra a Ryb budou postaveni před novou realitu. Když se jim podaří být ve správný čas na správném místě, zcela jistě uplatní svou kreativitu. U Blíženců, Lvů, Střelců a Vodnářů Uran povzbudí jejich intuici a originalitu. V případě, že budou chtít realizovat nějaké změny, tak se jim to s velkou pravděpodobností povede. Do života Raků, Vah a Kozorohů vnese Uran napětí a neklid. Nebudou mít chuť zapojovat se do skupinových aktivit a jejich komunikace s druhými může být obtížná.

Planeta Saturn se po celý rok bude pohybovat ve znamení Střelce. Mezi základní principy působení Saturnu patří kontrola, útlum, vymezení a omezení. Saturn ve všech kontextech panuje nad hranicemi, stanovuje nebo vynucuje limity. Bez něj by panoval chaos. Saturn ve Střelci často sděluje věci související s pravdou. V kladném smyslu se bude podílet na budování solidních vztahů mezi státy a na dodržování smluv. V negativním smyslu může vést k izolaci států a způsobovat omezení zahraničního obchodu.

Planeta rozvoje, prosperity a svobody, Jupiter, vystřídá dvě znamení. Do 9. září se bude pohybovat ve znamení Panny a potom ve znamení Vah. Znamení, ve kterém Jupiter přebývá, nám napovídá, jaké vlastnosti máme rozvíjet. Když Jupiter prochází znamením Panny, znamená to, že nejvíce šťastných okamžiků prožijeme, když budeme svědomití, upřímní, praktičtí a budeme věnovat pozornost detailům. Není to vhodný čas pro riskování. Je to vhodný čas pro zahájení činností, které slouží nějakému vyššímu cíli. Jupiter ve Vahách nám přinese možnost celkového růstu prostřednictvím vztahů.

V průběhu roku pomalé planety (Jupiter, Saturn, Uran, Neptun, Pluto) vytvoří několik planetárních konfigurací (obrazců) a vytvoří i několik aspektů (aspekt je úhlová vzdálenosti mezi planetami).

Koncem března vytvoří realistický Saturn ve Střelci, Neptun v Rybách a Jupiter v Panně planetární konfiguraci, která se nazývá půlkříž. Tuto planetární konfiguraci si můžete představit jako pravoúhlý trojúhelník. Mohou zavládnout zmatky v politických a náboženských záležitostech. Zintenzivní se politický boj a bude narůstat sociální nespokojenost. Může dojít k jednostrannému porušení dohodnutých podmínek, k odhalení nějakého podvodu, ke skandálům u mediálních či farmaceutických společností. Pod vlivem realistického Saturna časem dojde ke stabilizaci a tím i k uklidnění celkové situace. Objeví se naděje na další klidný vývoj. V květnu se k této konstelaci připojí Pluto v Kozorohu a spolu s Neptunem v Rybách a Jupiterem v Panně a vytvoří útvar, který se nazývá půldrak. Tuto planetární konfiguraci si můžete představit jako polovinu draka, kterého děti pouští na podzim. Dojde k potvrzení dosud realizovaných změn a dohod, které řešily vzniklé situace. Obě konfigurace se koncem července rozpadnou a s nimi i šance na úplné dořešení situace.
V listopadu se objeví podobná konfigurace. Úlohu vedoucí planety v půlkříži převezme místo Saturnu ve Střelci Pluto v Kozorohu. V základně bude místo soucitného Neptunu v Rybách nezávislý Uran v Beranu. Saturn ve Střelci později převezme vedoucí místo v konfiguraci půldraka. V tomto období můžeme zpočátku očekávat nepříznivé reformy v nevhodný čas, technické neúspěchy s velkými finančními ztrátami a posílení opozice. Pod vlivem Saturnu dojde začátkem prosince k nalezení netradičních řešení vzniklých problémů a situací. Dojde i na hospodářské a diplomatické úspěchy. Tato konfigurace se rozpadne začátkem března 2017.

Od začátku roku do poloviny května a od konce listopadu do poloviny března 2017 bude doznívat napěťová vazba Pluta v Kozorohu s Uranem v Beranu. Plutonský princip smrti a obnovy se spojuje s uranským principem náhlých změn. Tato napěťová vazba se po mnohaleté přestávce objevila již v roce 2008 a od této doby jsme silně pociťovali její vliv, prostřednictvím globální krize. Dozvuky této konstelace nebudou již tak silné jako v předešlých letech, ale opět přinesou napětí a zkoušky do vztahů nejenom mezi státy, ale i mezi jednotlivci. Jako vždy půjde o moc, sféry vlivu a peníze. Ropa a zemní plyn jsou stále suroviny, které jsou třeba k rozvoji ekonomik. Mimo nalezišť jsou důležité i trasy kudy povedou k potencionálním odběratelům. Významné změny nebo alespoň položení základů k těmto změnám můžeme očekávat na Blízkém východě, na území v němž se střetávají nejenom tři kontinenty, ale tři výrazná náboženství křesťanství, judaismus a islám. Je to oblast, odkud přichází nejvíce utečenců. Po zapojení Íránu do boje proti takzvanému Islámskému státu vše může vzít rychlý konec. Dojde i to staré české, s čím kdo zachází, tím také schází. Ale to se nechte překvapit. Při řešení situace dojde nejen k úpravě stávajících hranic ale i vzniku nejméně jednoho nového státu. Stabilizovat se bude velmi příznivě i situace na Ukrajině.
Od poloviny února téměř do konce července bude Pluto v Kozorohu přijímat harmonickou vazbu od Jupiteru v Panně. V tomto období budeme více přemýšlet o své budoucnosti a své vyhlídky nebudeme vidět rozhodně špatně. Svá přání však budeme muset naplnit tvrdou prací. Nikdo za nás nic neudělá. Zodpovědná práce může vyvolat i změny v hodnotovém žebříčku. Některé věci se pro nás stanou důležitější a na některých přestaneme lpět. Můžeme očekávat lítý boj o moc, změny ve zdanění hazardu, řešení problémů v hornictví a vznik organizací na podporu státnosti.
Od konce října do poloviny ledna bude Pluto v Kozorohu přijímat neharmonickou vazbu od Jupiteru ve Vahách. V tomto období můžete očekávat změny s důrazem na pracovní zařazení. Nečekané změny mohou vyvolávat určité napětí. Ponechte si dostatek času na rozmyšlenou a nehleďte pouze na materiální a mocenskou stránku věci.

Od začátku roku do ledna a od poloviny dubna do konce října bude Neptun v Rybách přijímat neharmonickou vazbu od Saturnu ve Střelci. V tomto období se můžeme cítit nejistě a poněkud zmateně. Okolnosti nás mohou hnát do konfrontací. Ty ale nebudou ve všech případech to správné řešení. Hledejme nové pozice, přístupy a cesty, které budou odpovídat současné realitě. Život se neskládá pouze z úspěchů a porážky zocelují.
Od konce dubna do konce června bude Neptun v Rybách přijímat neharmonickou vazbu od Jupiteru v Panně. V tomto období nemusíme být plně v kontaktu s realitou. Z tohoto důvodu se vyplatí nepospíchat, pozorně naslouchat svým blízkým a vše posuzovat v širších souvislostech. Hlídejme si své finance a nebuďme příliš důvěřiví. Nikomu také nic neslibujme. S případnými závazky bychom měli později velké problémy.
Od začátku ledna do poloviny dubna a od poloviny listopadu do začátku července 2017 bude Uran v Beranu přijímat harmonickou vazbu od Saturnu ve Střelci. V tomto období vás může kázeň a zodpovědnost dovést k porozumění a svobodě. Naučíte se chápat a respektovat určitá omezení a fungovat v jejich rámci tak, že je přestanete vnímat jako omezující. Budete hledat možnosti, jak provést konstruktivní změny.
Od konce listopadu do začátku dubna 2017 bude Uran v Beranu přijímat neharmonickou vazbu od Jupitera ve Vahách. V tomto období pečlivě vyhodnocujte vzniklé situace. Některé mohou být mimořádně přínosné a jiné naopak mohou vést k nepříjemným koncům. Nejednejte zbrkle a možná rizika pečlivě vyhodnocujte.

Od konce února do konce června bude Saturn ve Střelci přijímat neharmonický aspekt od Jupitera v Panně. V tomto období mohou být vaše možnosti a svoboda jednání dosti omezené. Je také možné, že budete muset tvrdě pracovat, abyste si udrželi obvyklou úroveň. Můžete být neklidní a netrpěliví. Budete mít chuť provádět změny. V klidu si promyslete, co ve vašem životě funguje a co ne. Změňte pouze to, co nefunguje.
Od poloviny října do začátku března 2017 bude Saturn ve Střelci přijímat harmonickou vazbu od Jupitera ve Vahách. V tomto období byste měli tvrdě pracovat na svém růstu a rozvoji. Dostanete různé příležitosti a byla by škoda je nevyužít. Dokážete plánovat budoucnost a svůj život si můžete uspořádat tak, abyste jej lépe mohli vzít do svých rukou.

Přírodní katastrofy a rozmary počasí většího významu se na severní polokouli mohou objevit kolem lednového (24. 1.), únorového (22. 2.), listopadového (14. 11.) a prosincového (14. 12.) úplňku. Může to být především zemětřesení a silné poryvy větru. Kolem květnového (6. 5.), červnového (5. 6.), červencového (2. 8.) novoluní hrozí zvýšené srážky.

Od března bude novému astrologickému roku podle Chaldejského systému řazení planet vládnout Mars, který vystřídá Jupiter. Mars reprezentuje princip vášně, dynamiky a konání.

Nastávající rok, tak jako žádný předtím nevyřeší všechny problémy. Budeme se s nimi v různých polohách potýkat dále. Občas bude lépe, občas bude hůře. Na druhou stranu dívejme se na některé možné změny optimisticky. Naše budoucnost spočívá ve spolupráci a nikoli konfrontaci. Intenzivní práce na nových objevech a rozumná spotřeba jsou prvním předpokladem pro to, aby v budoucnosti nemuselo docházet k nějakým zvláštním opatřením ve vývoji lidstva. Nezapomínejte ani na studium historie. Naleznete v ní mnoho dobrých poučení pro současnost i budoucnost. Do nastávajícího roku vám přeji hodně zdraví a krásných dnů.

IVAN ČERNOVSKÝ