Oprava židovské synagogy trvá řadu let. Jaký je současný stav památky?
Obnova synagogy v Březnici probíhá od poloviny devadesátých let, kdy zpočátku na její komplexní opravu nebyly finanční prostředky. Současný stav je ve fázi dokončovacích stavebních a restaurátorských prací v rámci projektu Revitalizace židovských památek v České republice, který je financován z evropských fondů, konkrétně z Integrovaného operačního programu 5.1.

Projekt realizuje Federace židovských obcí v České republice ve spolupráci s vlastníkem synagogy, Židovskou obcí v Praze. Největším problémem byla špatná izolace základového zdiva. Stavba byla tak vlivem vlhkosti napadena plísní. Jak se podařilo tento problém vyřešit?
Špatná izolace základového zdiva je obecně problémem většiny památkových staveb v České republice. Navíc synagoga v Březnici se nachází v nejnižším místě židovské čtvrti Lokšany a místem kde synagoga stojí, původně protékal potok. Hladina spodní vody pod synagogou je velmi vysoká, zhruba jeden metr pod základovou spárou zdiva. Pro vyřešení problému se vzlínající vlhkostí byla nad patou zdi synagogy provedena injektážní clona silikonovou mikroemulzí. Degradované vnitřní i vnější omítky byly odstraněny a nahrazeny novým omítkovým sanačním systémem. Dále byla provedena drenáž po vnějším obvodu synagogy a revize napojení dešťových svodů do kanalizace. Tento souhrn opatření by měl dlouhodobě snížit vlhkost v synagoze a je nutno jej doplnit provozním režimem – větrání a temperování objektu synagogy.

Další problematickou částí stavby byla obnova původního krovu, která měla být konzultována i s památkáři. Došlo ke kompromisu?
V současné fázi rekonstrukce proběhla komplexní výměna střešní krytiny včetně klempířských prací a drobné výměny několika napadených částí krovu. Krov byl řádně ošetřen prostředkem proti dřevokazným houbám a plísním. Vše proběhlo pod bedlivým dohledem památkářů a nebyl s tím žádný problém, protože původní dispozice krovu byla zachována.

Jak jsou vyřešeny elektroinstalace či sociální zařízení?
Bylo nutno vyměnit kompletně elektroinstalaci, protože ta původní byla zoxidovaná nadměrnou vlhkostí ve stěnách synagogy. Jediné sociální zařízení bylo nově vybudováno v prostoru pod schodištěm. Je to určitý nadstandard, protože synagoga původně žádné sociální zařízení neměla.

U této stavby bylo nutno brát v potaz i mobiliář a výmalbu, které bylo nutno restaurovat. Kterých prvků se tato úprava týkala?
Díky kvalitnímu dodatečnému restaurátorskému průzkumu a novému záměru restaurátorských prací od zkušených restaurátorek Jany Waisserové a Kateřiny Krhánkové, se podařilo zachytit fragmenty původní výmalby synagogy.
Podobně se postupovalo při návrhu obnovy aronu ha kodeš – to je svatostánek, který vycházel z dobové fotografie a restaurátorského průzkumu. Dále budou obnoveny další prvky uvnitř památky a doplněny repliky historických lavic. Počítáme i s restaurováním kamenného kvoru –  umyvadla u vchodu do synagogy.
Doplněny také budou repliky osvětlení, to je lustrů a nástěnných svítidel. Postup obnovy interiéru byl již v přípravě projektu konzultován s památkáři a za dohledu Arno  Paříka z Židovského muzea v Praze.

Kdy budou dokončeny interiérové práce?
Práce v interiéru synagogy i veškeré stavební práce budou dokončeny koncem června letošního roku, tedy za tři a půl měsíce.

Kdy bude synagoga zpřístupněna veřejnosti a k čemu bude sloužit?
Do konce září letošního roku bude v synagoze instalována stálá expozice věnovaná Židovské vzdělanosti v českých zemích a také bude obsahovat zmínku o historii místní židovské komunity. Slavnostní otevření synagogy plánujeme v první polovině října, ale plný provoz bude zahájen až v jarních měsících roku 2014. Synagoga bude také sloužit pro příležitostné koncerty, krátkodobé výstavy a přednášky. O spolupráci na provozu synagogy jednáme s vedením města Březnice.

Plánujete i další rekonstrukce v židovském městečku, například slunečních hodin?
Kromě synagogy není židovská obec v Praze vlastníkem již žádného objektu v židovské čtvrti Lokšany. Ostatní objekty jsou v soukromém vlastnictví a věřím, že v budoucnu budou některé z nich citlivě opraveny, aby nezanikl genius loci, který je v Lokšanech přítomen. Je nutno připomenou dochovalý židovský hřbitov, který spravuje Mojmír Malý ze společnosti Matana. Hřbitov potřebuje jak stálou údržbu, tak pokračování v restaurování cenných kamenných náhrobků.