Majitel zámku podnikatel Jiří Landa smlouvu vypověděl loni v srpnu. Načež také následovala výpověď nájemní smlouvy areálu. Jenže namísto získání svého majetku zpět se Landa dočkal žaloby, která měla přezkoumat platnost výpovědi z nájmu. Tu na něj Jana Merunková podala prostřednictví svého advokáta Pavla Drumeva. Landa tedy v této souvislosti ke stejnému soudu podal žalobu o vyklizení nemovitosti. Načež minulý měsíc příbramský soud rozhodl v obou vedle sebe běžících sporech v jeho prospěch. Janě Merunkové nejenže žalobu zamítl, zároveň ji nařídil se z Hluboše vystěhovat.

Hlavním předmětem sporu o platnosti výpovědi nájemní smlouvy se nakonec stal objekt s byty, který je součástí areálu zámku. V jednom bytě totiž ředitelka ústavu bydlí a pronajímá si jej společně s celým areálem za 8500 korun měsíčně. Merunková v žalobě argumentuje, že by se mělo na tento nájemní vztah pohlížet jako na nájem bytu či obytného domu, nikoliv pouze jako na pronájem komerčních nemovitostí. Své tvrzení odůvodňuje tím, že se mají ve zmíněné budově nacházet ještě tři byty, přičemž další dva z nich měla dále pronajmout. To se ale na jaře tohoto roku při prohlídce, kterou v jiném řízení nařídil rovněž příbramský soud, nepotvrdilo.

Západní křídlo zámku, pohled od severu.
Zámek Hluboš: Spor kolem prodeje se protahuje. Památka dál chřadne

Soudce Josef Pelcner zároveň shodil ze stolu návrh Merunkové, aby jako dokazování vyslechl svědky, kteří mají v nemovitosti bydlet, a provedl kroky ke zjištění, zda jsou tyto osoby v tomto bydlišti hlášeny a jestli se v místě zdržují. Důvodem bylo, že ředitelka ústavu promeškala jednoměsíční termín, který vypršel už loni 6. října a ve kterém mohla vznést námitky proti podané výpovědi nájmu.

„Hlavně smlouvu o pronájmu nemovitostí mám podepsanou se zapsaným ústavem Zámek Hluboš, tedy právnickou osobou. A soud jasně říká, že právnická osoba nemůže mít žádné bytové potřeby, i když jsme jako předmět nájmu sjednali podnikatelskou činnost ústavu,“ sdělil k věci Landa.

Výpověď byla podaná správně

Vedle tohoto soudního sporu běžel proces o vyklizení nemovitosti, při kterém stejný soudce opět rozhodl ve prospěch Landy. Odůvodnění rovněž zpochybňuje oprávněnost bydlení v nemovitostech a to tak, že prostory byly ústavu pronajaty pro podnikatelské účely, nikoliv pro účely bydlení. Z toho vyplývá, že Landa výpověď podal správně a je tak platná. Soud tedy nařídil, aby zapsaný ústav Zámek Hluboš do 30 dnů od nabytí pravomoci rozsudku zámek vyklidil. Drumev ani Merunková opakovaně na dotazy Deníku neodpovídají. Je možné, že se proti oběma rozsudkům odvolají.

Zámek je v neutěšeném stavu. Stavební úřad Jince při prohlídce přišel na špatný technický stav, který by mohl návštěvníky ohrozit. Z tohoto důvodu už v květnu letošního roku vydal výzvu k okamžitému zastavení jeho užívání. V současnosti tedy nelze v prostorách zámku pořádat jakékoliv společenské a kulturní akce.

Co u vás rozhodne komunální volby? Zapojte se do velké ankety Deníku ZDE.

„Podnět na stavební úřad jsme podali my, protože jsme paní Merunkovou dlouhodobě upozorňovali, že zámek užívá v rozporu s požárními a hygienickými předpisy a úřad nám samozřejmě dal za pravdu. Zároveň mě dost štve, že se absolutně nestará nejen o zámek, ale také o zahradu. Byl jsem tam naposledy 25. července a zjistil jsem, že se zde od jara neudělalo prakticky nic. Na většině plochy není posekaný trávník, nejsou ostříhané živé ploty a na místech jsou padlé stromy. Je mi z toho dost smutno, protože jsme předtím vynaložili dost práce, abychom zahradu dali alespoň do stavu, aby se mohla užívat. Teď vše opět zarůstá,“ uvedl Landa.