Beroun

Protipovodňová opatření Berouna za 125 milionů, jejichž celková délka dosahuje téměř tří kilometrů, mají ochránit téměř 1600 nemovitostí před stoletou vodou. Spočívají ve vybudování pevných zdí v kombinaci s prvky mobilního hrazení, které ochrání části městské zástavby na obou březích Berounky a levém břehu Litavky. Protipovodňová ochrana se skládá ze tří částí, a to ochrany levého břehu v ulici Na Hrázi, pravého břehu pod mostem Míru a individuální ochrany zimního stadionu.

Více z Berouna: Berounský deník
Také čtěte:  Irena Nejepsová: Voda nás připravila o střechu nad hlavou

Kladno

Přes absenci většího vodního toku chystá zabezpečení také Kladensko. „V lednu jsme požádali o dotaci na pořízení digitálního povodňového plánu jak pro naše město Kladno, tak i pro obce Stochov a Stehelčeves. Náklady na projekt přesáhnou 30 milionů korun, dotace z Operačního programu Životního prostředí by mohla uhradit až 21,2 milionů korun," informovala mluvčí Kladna Lenka Růžková.

Více z Kladna: Kladenský deník
Také čtěte: Squat z Kyjevských kasáren zmizel, místo něj postaví moderní bydlení

Rakovník

Na Rakovnicku jsou povodněmi ohrožené obce například Roztoky ležící na Berounce. Tady ale žádné protipovodňové bariéry nepostavili. „Po minulých povodních jsme jen uklidili a opravili následky. Nežádali jsme ani o žádné dotace na výstavbu protipovodňových bariér. Voda, která sem přiteče, se rozlije nejdále k Višňové a dále vystoupá jen k několika domům. Vynaložené investice by nebyly efektivní," řekla starostka Roztok Lenka Peterková. V obci Pustověty se při velké vodě rozlévá Rakovnický potok. Domy jsou ale postaveny výš, a tak lidé ani majetek obce ohroženi nejsou. „Voda se tu dostane pod dráhu a pak je problém přejít z jedné strany obce na druhou. Nějaká zvláštní protipovodňová opatření dělat nemůžeme kvůli červené zóně," řekla starostka Alena Klobásová.

Více z Rakovníka: Rakovnický deník
Také čtěte:  Po chmelu je hlad. Výměra chmelnic roste

Příbram

Velkou hrozbou pro Příbramsko je říčka Litavka. Často zaplavovanou oblastí v Příbrami bývají zahrádky na Baníku. Nyní ale ani stoletá voda by neměla ohrozit okolí oblasti příbramského stadionu a zahrádkářské kolonie díky opravenému mostu a zvednutým břehům. Před vodou stékající ze svažitého terénu ale opravený most zahrádky neuchrání.

Nová konstrukce mostu je projektována na stoletou vodu s rezervou půl metru. V Jincích před několika lety zavedli digitální protipovodňový plán. Na Ohrazenickém potoku, je nainstalováno digitální zařízení, které měří stav hladiny. V Sedlčanech na potoku Mastník už funguje protipovodňový varovný systém od roku 2013. Město Březnice pak hlídá v rámci protipovodňových opatření pomocí srážkoměrů a hladinoměrů řeku Skalici.

Více z Příbrami: Příbramský deník
Také čtěte:  Příbramští stavaři jsou nejlepší v republice