Největšími zdroji pitné vody pro Příbram jsou právě vodní nádrže v Brdech a pak řeka Vltava. Stav vodních zdrojů na Příbramsku bedlivě sledují i vodohospodáři z 1. SčV.

„Společnost zřídila krizový štáb, který provádí a dohlíží nad veškerými kroky souvisejícími s provozováním a přijala tak opatření k zajištění minimalizace dopadů na provoz společnosti, zejména na zajištění kontinuity dodávek pitné vody a odvádění a čištění odpadních vod,“ řekl generální ředitel 1. SčV, a.s. Ivan Eis. Podle jeho slov ale dodávky pitné vody ohroženy nejsou.

Online reportáž

Koronavirus v Česku