Příprava nebyla zcela určitě jednoduchá, protože je od rána do odpoledne ve věznici pracuje a po večerech se připravoval na maturitní zkoušku, kdy si procházel vzorové didaktické testy z českého jazyka. Zkoušku vykonal na Střední škole gastronomie a farmářství Jeseník. „Jeho touha dokončit poslední test pro splnění všech náležitostí maturitní zkoušky však byla vysoká,“ řekla tisková mluvčí věznice Milena Palková s tím, že šlo o úkol poměrně nesnadný, ale realizovatelný. Přípravy probíhaly od ledna tohoto roku jak ve škole samotné, tak i ve věznici.

Škola zajistila a Cermat schválil samostatnou místnost pro „studenta“. Vězeňská služba Věznice Příbram ho dopravila daný den a hodinu na místo konání, kde za přítomnosti příslušníků vězeňské služby a učitelů úspěšně absolvoval zmiňovaný didaktický test z českého jazyka. „Nic nebylo překážkou pro úspěšné dokončení, nástupem do výkonu trestu odnětí svobody přerušené, maturitní zkoušky. Úspěšným splněním didaktického testu z českého jazyka si odsouzený dokončil vzdělání,“ uvedla Palková.

Příbramská věznice také kladně ocenila přístup školy a její vstřícnost při dokončení vzdělání odsouzenému. „O správnosti rozhodnutí napomoci znevýhodněnému jedinci získat plnohodnotné vzdělání svědčí i pozitivní odezva odsouzeného i školy samotné, zastoupené ředitelkou Silvií Pernicovou,“ dodala tisková mluvčí věznice.