Za sdružení Příbramáci pro Příbram a bývalý místostarosta Petr Kareš míní, že se město zbytečně zbavuje majetku, který by mu mohl vydělávat, a spoléhá se jen na příjmy od státu. V rozpočtu radnice počítá s prodejem kasáren na Zdaboři, což nenechalo chladným Jana Ciklera (TOP 09), který se obává, že tam vznikne ubytovna pro sociálně slabé. Podle místostarosty Ivana Šedivého, který se v pondělí ujal hlavního slova, není k obavám důvod.

Odpůrcům prodeje I. polikliniky se nelíbí, že zástupci uchazečů nebyli přizváni k otevírání obálek. Samotný akt se údajně konal jen za přítomnosti městského právníka, jehož nepřítomnosti na pondělním zastupitelstvu někteří účastníci zalitovali. Důvody prodeje polikliniky nechtělo vedení města prozradit na pondělním veřejném jednání. Jediným důvodem, jak již dříve uvedl starosta Josef Řihák (ČSSD) je neekonomičnost budovy a nutnost nákladné opravy.

Zastupitel Jan Cikler vyzval vedení města k osvětlení důvodů, proč se majetku zbavuje. Odpovědí místostarosty Šedivého bylo, že věcí se nyní zabývá policie. „Využívám svého práva, dokud nebudu vyslechnut, na to neodpovídat,“ uvedl Šedivý.

Zastupitelé vzali také na vědomí dvě petice týkající se polikliniky. Dohromady obsahují zhruba 6000 podpisů.

Počítáním podpisů a kontrolou adres se zabýval radní a zastupitel Martin Poulíček (ČSSD): „Prostudoval jsem si petici, chtěl bych opravit čísla, 2101 je tam podpisů z Příbrami, ostatní jsou mimo, některé podpisy jsou na neprůkazné adresy,“ poznamenal Poulíček.

Podle Petra Kareše mohla vzít radnice hlasy lidí v potaz. „Už několikrát došlo k tomu, že petice se projednávaly pozdě. Jestliže řešíme petici, která měla být projednávána na minulém zastupitelstvu, není to k ničemu,“ připomněl Kareš.

Kromě polikliniky se mimo jiné projednávaly investiční akce placené z evropských a státních peněz. V plánu je například rekonstrukce náměstí 17. listopadu a TGM, rekultivace skládky Květná. Z kasy města se bude financovat například oprava Mariánská ulice. Vzniknout mají dvě nové mateřské školy v areálu bývalé osmé základní školy. Dojít by letos mělo také ke kompletní opravě jedné školy.