Dotaci se nepodařilo získat, a tak se nakonec zastupitelé rozhodli, že rekonstrukci budou Jince financovat z vlastních prostředků.

„Městys podal šest žádostí na tepelná čerpadla, dvakrát na sociální zařízení a na rozvody tepla v přízemí sanatoria a základní škola podala čtyři žádosti na vybavení nových školních prostor na Místní akční skupinu Brdy,“ připomněl starosta Josef Hála.

O prázdninách byly prostory bývalého sanatoria pracovníky Služeb městyse Jince a brigádníky vyklizené, provedly se terénní úpravy a pracovalo se na odvodnění přízemí objektu.

V přízemí budovy bývalých lázní se budou nacházet školní dílny, družina a keramická dílna. Rekonstrukce by měla skončit v srpnu příštího roku. Současně s touto rekonstrukcí městys pracuje i na rekonstrukci historické huti Barbora, kterou se mu podařilo odkoupit od soukromých majitelů.

Záchrana po desítkách let

Chátrající dřevouhelná huť Barbora v Jincích se tak po desítkách let dočká záchrany. Projekt na její opravu se pomalu rozbíhá. Nepořádek uvnitř budovy sahal až do dvou metrů. Přes zimu obec nechala suť a shnilé trámy odklidit.

Záchrana technické památky přijde podle prvních odhadů asi na 60 až 70 milionů. Po opravě by v prostorách huti mělo být místní muzeum hutnictví, expozice místního rodáka slavného houslisty Josefa Slavíka či naleziště trilobitů.