Modernizaci vojenské základny v Jincích zpomalily škrty v armádním rozpočtu. Přestavba byla zahájena v roce 2003 a prvním rekonstruovaným objektem byla budova posádkového skladu zbraní a munice. Následovala přestavba dvou budov velitelství a štábu obou podřízených smíšených dělostřeleckých oddílů.
V Jincích sídlí 132. smíšený oddíl, 131. oddíl je v Pardubicích. Dělostřelci z Pardubic se mají stěhovat do jinecké posádky. Z toho důvodu je v plánu budování prostor pro pardubickou jednotku. Protože se výstavba zpomalila, přesun pardubických dělostřelců z původně plánovaného termínu, který měl být už v letošním roce, je posunut na neurčito.
„V červenci roku 2007 ministryně obrany vzhledem ke snižování rozpočtu ministerstva obrany rozhodla nezahajovat nové akce v rámci výstavby. Budou tak dokončeny pouze již započaté projekty,“ řekla Deníku Monika Machtová z tiskového odboru ministerstva.
Armáda společně s obcí Jince plánovala vybudování nového vodovodu. Z toho také sešlo. „Od tohoto projektu bylo v březnu roku 2007 ustoupeno. Důvodem je snížení počtu osob v posádce oproti dříve plánovaným počtům. Stím souvisí nižší spotřeba vody a vyhovující zabezpečení dodávek vody stávajícím vodovodem, kterým je v současné době plně pokryta poptávka vojenské posádky i obce,“ řekla k tomu mluvčí.
V souvislosti s pozastavením výstavby posádky a s ohledem k faktu, že do roku 2015 končí životnost výzbroje dělostřelců, se stále častěji objevují neoficiální informace, že posádka do budoucna zanikne. „Ve výzbroji 13. dělostřelecké brigády v Jincích jsou v současné době samohybné kanónové houfnice a 122mm raketomety. Dále pak prostředky průzkumu Sněžka a dělostřelecký radiolokátor ARTHUR. O přezbrojení současných zbraňových systémů je v této době předčasné hovořit. Jejich životnost je minimálně do roku 2015, eventuální přezbrojení bude plánováno v následujících letech,“ podotkla k výzbroji Monika Machtová.
O končící životnosti zbraní, kterými disponuje jinecká brigáda se v dřívějším vydání armádního časopisu A - report vyjádřil náčelník dělostřelectva Armády ČR Tomáš Dvořáček.
Ten uvedl, že samohybná kanonová houfnice DANA byla zavedena do výzbroje v roce 1977 (poslední vyrobené kusy jsou z roku 1985), a že ji armáda bude muset v období let 2013 až 2014 vyřadit. Její dostřel je navíc na hranici 20 km hluboko již i pod současným standardem. Pokud tedy armáda bude pořizovat novou výzbroj, předpokládá se, že děla budou mít dostřel okolo 40 kilometrů.
Z tohoto důvodu se Pavel Čámský ze sdružení Brdy – Res publica domnívá, že Vojenský újez Brdy nebude v budoucnu využitelný. „Dostřel 40 km vylučuje použití brdské střelnice pro taková děla. Je možné, že dělostřelectvo v současné podobě přestane existovat,“ míní Pavel Čámský, který se obává toho, že po roce 2014 by mohlo docházet k postupnému otevírání vojenského újezdu pro veřejnost.
„Samozřejmě, nejsem vojenským odborníkem, ale i z laického pohledu se mi jeví, že dlouhodobá perspektiva jinecké posádky není zdaleka jistá. Fakt, že tok financí do budování jinecké základny se zřetelně zpomalil, by tomu mohl i nasvědčovat, ačkoli bych tuto okolnost nepřeceňoval,“ dodal Čámský.
Podobné názory ale ministerstvo obrany popírá. „Jinecká posádka je nadále na seznamu potřebných a tudíž perspektivních pro AČR a s jejím zrušením se rozhodně nepočítá. Vše to jsou jenom pouhé spekulace,“ řekl na to Deníku Jan Pejšek z tiskového odboru ministerstva obrany.
Jisté obavy o budoucnost posádky ovšem nevylučuje ani starosta městyse Jince Jan Hála. Ten by uvítal rozšíření posádky o vojáky z Pardubic. Pro Jince by to znamenalo větší rozvoj.
„Jenomže máme obavy, co se bude dít do budoucna. Když v obci něco plánujeme, je pro nás limitujícím faktorem kolik lidí bude v posádce. To my zatím nevíme,“ uvedl starosta s tím, že když si uvědomí, kdy končí životnost techniky dělostřelců a vzpomene na možné vybudování radaru u Míšova, že to všechno do sebe nějak podivuhodně zapadá. „Zůstává nám jen doufat, že radar nebude a modernizace posádky se zase rozjede podle původních plánů,“ dodal Jan Hála.
Mezi lidmi se říká, že z Jinců navíc mají odejít někteří vojáci. Informaci potvrdil Jan Pejšek z ministerstva obrany.
„V rámci reformy ozbrojených sil dojde i k reorganizaci 13. dělostřelecké brigády Jince. K 1. říjnu letošního roku se ruší tři stávající zabezpečovací jednotky brigády. Jená se o celkem 128 míst. Místo tří jednotek vznikne jedna nová, v jejímž rámci najde uplatnění více než polovina lidí z rušených tabulek. Zbytku bude nabídnuto místo v rámci podřízených dělostřeleckých oddílů nebo u jiných útvarů Armády ČR,“ uvedl Pejšek.