Vítězkami soutěže se v letošním roce staly a ocenění Středočeský Kramerius získaly dobrovolné knihovnice z Brodců nad Jizerou, Světice, Jenče, Kostomlat nad Labem a paní Zuzana Belanská z Místní lidové knihovny v Jincích. Účelem ocenění je podpořit aktivní dobrovolné knihovníky v jejich knihovnické práci a zároveň inspirovat další, aby je následovali. Tímto knihovnickým oceněním chce kraj také motivovat vedení obcí k jejich podpoře.

Oceněné knihovnice získaly diplom, finanční odměnu, samolepku s logem Středočeský Kramerius, kterou si budou moci vylepit ve své knihovně, a další drobné dary. Ceny předával náměstek hejtmanky pro oblast kultury a památkové péče Daniel Marek (Nezávislí Středočeši) spolu s vedoucím oddělení kultury Tomášem Procházkou a ředitelem Středočeské vědecké knihovny v Kladně Jiřím Mikou. „Předání ceny je příležitostí poděkovat knihovnicím za jejich práci a za podporu čtenářství, která je zvlášť v současné počítačové době velmi potřebná,“ řekl na závěr náměstek Daniel Marek a zdůraznil význam knihoven hlavně pro dětské čtenáře. 

„Ty pocity byly příjemné,“ komentovala paní Belanská své pocity po zjištění, že ocenění získala. „Nejsem oceněná jen já jako osoba, ale je za tím spousta dalších lidí, kteří mi s chodem knihovny pomáhají a nejsou tolik vidět. Chodí mi pomáhat i další dobrovolníci. Knihovna není jen o půjčování knížek, pořádáme také akce, za rok jich bývá i 54,“ upřesňuje dále.

Ve Středočeském kraji je více než sedm set veřejných knihoven, které působí v obcích a malých městech a lze je zařadit do kategorie neprofesionálních knihoven. Ty nejlepší z nich nejsou pouze tradičními půjčovnami knih, ale stávají se kulturními středisky rozvíjejícími společenský život v obci. Právě na knihovnice a knihovníky z takových knihoven je zaměřena cena Středočeský Kramerius. Nominované navrhuje Středočeská vědecká knihovna v Kladně a městské knihovny v Benešově, Kutné Hoře, Mladé Boleslavi a Příbrami. Schvaluje je Výbor pro památkovou péči, kulturu a cestovní ruch a následně také Rada Středočeského kraje.