O prázdninách se navíc uskutečnila rekonstrukce poslední části střechy na budově základní školy a byly vybudovány hromosvody na celém objektu. Slavnostní zahájení letošního školního roku bylo spojeno s otevřením dalších čtyř odborných učeben zřízených ve střešní nástavbě.

Během prázdnin byly vybaveny nábytkem a nejmodernějším zařízením, které si mohli prohlédnout hosté v čele s poslancem a místopředsedou ÚV KSČM Stanislavem Grospičem. Přítomni byli další zástupci Poslanecké sněmovny, Středočeského kraje, 13. dělostřeleckého pluku „Jaselského“, ale i starostové obcí příbramského a berounského okresu, realizátoři projektu a další hosté.

Novopečení prvňáčci se sešli v mateřské škole a společně s rodiči, hosty a pedagogickými pracovníky se vydali ulicemi Jinec k základní škole. Před budovou je přivítali žáci vyšších ročníků, předali jim květy a odvedli každého nového žáčka do příslušné třídy. Od té chvíle se prvňáčkům začaly věnovat jejich nové paní učitelky. Byla zahájena nová významná etapa jejich života.

Miroslav Maršálek